V Archiv
 • Je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozemků města (parkování), pokud se o pozemky města starají?

  Na dřívějších jednání ZM jsme několikrát vznesli dotaz, zda je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozmeků města (na parkování), pokud se o pozemky starají. Nyní se nám již podařilo získat odpověď, co se v této věci realizovalo. Předkládáme:

  Vážení,
  S uvedenou problematikou za placení poplatku za užívání veřejného prostranství pro parkování jsme se na OISM zabývali, a to současně s
  právníky úřadu, abychom mohli navrhnout řešení, které bude pro obyvatele přijatelné a současně bude po právní stránce v pořádku.
  Na minulé RM konané dne 18.6.2014 předložilo OISM nový postup pro placení za dříve zbudovaná parkovací stání občany - podle ústního sdělení MS Horáka
  bylo toto řešení radou město schváleno (nemá zatím zápis z této RM, takže dále jen uvádím to, co bylo OISM navrženo).
  
  OISM eviduje doposud zpoplatněné parkovací stání na základě úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství a toto bude nadále platit pro ta místa,
  která byla zbudována městem, a jde nadále o vyhrazená parkovací místa (zejména podél komunikacích III. tř.). Ostatní parkovací místa - tj.
  zbudovaná občanem na pozemku města podél místních komunikací, budou tedy nově pronajímána na základě smlouvy o nájmu pozemku, a to za ceny schválené
  RM - návrh byl: do 10 m2 ve výši 1.500 Kč/R a do 20 m2 za cenu 3.000 Kč/R.
  Tímto bude řešeno zvýhodnění občanů, kteří se finančně podíleli na zbudování parkovacích míst a starají se o ně.
  ...
  
  S pozdravem
  
  Ing. Jana Seidlová
  vedoucí odboru investic a správy majetku
  Městský úřad Šlapanice
  Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
  tel.: 533 304 360, mobil: 602 507 735
  e-mail: seidlova@slapanice.cz
  www.slapanice.cz

Komentáře jsou uzavřeny.