V Archiv
 • Inteligentní a koncepčně řešená doprava

  Šlapanice jako klidný a příjemný domov pro své obyvatele

  S INTELIGENTNĚ ŘEŠENOU DOPRAVOU

  • Urychleně dobudujeme přechody pro chodce, o které žádají občané roky
  • Změny a možnosti parkování budeme projednávat s obyvateli jednotlivých ulic, jejich názory jsou pro nás důležité! (ulice Nádražní, Švehlova, Kosmákova)
  • Podpoříme rozvoj hromadné dopravy

  o    Zasadíme se o posílení spojů trolejbusů – místo jednoho místostarosty více spojů pro naše obyvatele

  o    Podpoříme co nejrychlejší dobudování železniční zastávky u Brněnských polí

  o    Podpoříme vybudování odstavného parkoviště na železniční zastávce Šlapanice

  • A především přepracujeme stávající návrhy na řešení dopravy ve Šlapanicích a opřeme je o skutečné potřeby obyvatel

  o    Stávající navrhované dopravní řešení je nevhodné a reálně neřeší problém šlapanické dopravy, naopak hrozí přivedením převážně nákladní dopravy do Šlapanic nebo do jejich těsné blízkosti, hrozí celkovým navýšením zátěže z průmyslové zóny Šlapanice a také ze sousedních průmyslových ploch na jihu brněnské aglomerace. Základem se musí stát reálné vyhodnocení dopravních toků ve všech souvislostech, tedy kam směřují

  o    Nové dopravní řešení musí mít návaznost dále v širším území ve všech plánovaných souvislostech města Brna a Jihomoravského kraje. Tedy je třeba počítat s rozvojem Slatiny, Černovických teras, sídliště v Líšni a najít reálnou možnost navázat na kapacitně dostačující komunikace, které budou v dohledné době zprovozněny (NE jako 10 let slibovaný nájezd z Černovických teras na D1)

  o    Nebudeme kouskovat a omezovat území Šlapanic pro obyvatele budováním nových komunikací, které reálně neřeší dopravní situaci.

  o    Nově navrhovaný západní obchvat nebude procházet obytnou zástavbou.

   

Komentáře jsou uzavřeny.