V Volby
 • Hlásíme se k programu “Architektura pro komunální politiku”

  Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice se hlásí k programu “Architektura pro komunální volby, připravený a podporovaný Českou komorou architektů a autorem programu Ing. arch. Petrem Leškem. (Celý program najdete na odkazu výše v tiskové zprávě ČKA.)  Program “Architektura” nabízí i pro laiky srozumitelný návod, jak rozvíjet město koncepčně a se zapojením občanů.

  “Kvalitní prostředí přitahuje občany a živí aktivitu ve městech a obcích”… toto tvrzení ve Šlapanicích navíc potvrzuje i výsledek ankety pro občany, podle kterého obyvatelé Šlapanic vidí své město takto: Šlapanice budou v roce 2020 klidným, čistým a bezpečným městem příjemným pro bydlení, městem zeleně a kvalitního životního prostředí“.

  Od vize je velmi dlouhá cesta k realizaci – počíná strategickým plánem rozvoje města jako společnou dohodu v obci, pokračuje přes dobrý a s občany důkladně projednaný územní plán, kvalitní a přehlednou správu majetku obce a další kroky vyjmenované v programu “Architektura pro komunální volby”.

  To vše ve Šlapanicích dosud chybělo – strategický plán města máme, ale jeho příprava neproběhla v konsenzu všech zúčastněných stran a výsledkem je kočkopes, nedotažený do konce a vize občanů byla například zásadně upravena bez projednání s občany.

  O územní plán se naše město snaží již minimálně 4 roky, utratilo více než 2, 5 milionu Kč a plán hotov není. Co je ale horšího, občanům je silně blokován přístup k zapojení do územního plánu (například zveřejnění zadání ÚP o letních prázdninách, zveřejnění konceptu ÚP o Vánocích a návrhu ÚP o jarních prázdninách). Zmínky o ÚP se ve Zpravodaji – hlavním informačním médiu obce prakticky neobjevily, pokud ano, pocházely z pera Čistých Šlapanic, které si musely každý článek tvrdě vybojovat. Jediné informace se objevovaly povinně na úřední desce. Postup radnice (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD) vůči občanům tak lze nazvat vysloveně obstrukčním. Jediné zapojení občanů do tvorby územního plánu tak pochází pouze od Čistých Šlapanic  – počínaje letákovou kampaní, besedami, přípravou připomínek zástupce veřejnosti, sběrem podpisů, tvorbou pocitových map a naposledy vytvořením připomínkovacího webu k návrhu ÚP pro občany. Proč občany nezapojila radnice? Protože by občané mohli připomínkovat průmyslovou zónu, prosazovanou naší radnicí ve prospěch investora.

  Šlapanice se díky tomuto dlouhodobě uplatňovanému “upozaďování veřejnosti” a prosazování soukromých zájmů pak ocitají v pasti  nekoncepčního obklíčení průmyslovými halami, neexistujícího dopravního řešení pro rozvíjející se město a nekvalitního veřejného prostoru – stačí se podívat na křižovatku ulice Čechovy a Nádražní, kde se denně setkává mnoho Šlapanických – je toto kvalitní veřejný prostor? A pokračovat bychom mohli dalšími “úpravami” Šlapanic, které spočívají převážně ve vydláždění každého volného místa.

  Ze všech těchto důvodů Čisté Šlapanice vítají iniciativu České komory architektů a rádi se k ní hlásíme: Jsme rozhodně pro a dostaneme-li od občanů důvěru, budeme tento koncepční přístup prosazovat. 

  S našimi návrhy na řešení se můžete seznámit už v úterý 23.9. 2014 na besedě pro občany Šlapanic.

Komentáře jsou uzavřeny.