V Volby
 • Volební seriál – Díl 8.: “Lze snížit výdaje a zvýšit příjmy města?”

  Jak vidíme dnešní stav?

  Financování a hospodaření města má řadu možností jak je zefektivnit – v oblasti nákladů:

  • pokud místostarosta Novák (ČSSD) zvládá 2 pracovní poměry, není nutná pozice druhého místostarosty města, která občany stojí za rok cca 700 000 Kč (více informací – zde , zde, zde)
  • prostředky vynaložené na územní plánování byly předražené, rovněž některé investice byly zmařené (např. zde)
  • zkušenosti z řady měst ukazují jak výrazně se dají snížit výdaje na veřejné zakázky i cenu dodávek správnou organizací výběrových řízení a elektronických aukcí
  • výběrová řízení menšího rozsahu nejsou plně transparentní a nejsou uveřejňovány smlouvy, které jsou s dodavately uzavírány. Zákon to sice nevyžaduje, ale v zájmu města by mělo být, co nejvíce informací zveřejňovat, protože hospodaří s veřejnými prostředky (jak to chodí ve Šlapanicích najdete – zde , zde , zde , zde)
  • co se týká hospodaření společnosti SATESO, není nastavený reálný plán postupného uzavírání skládky a nákladů s tím spojených. Uzavírání skládky si v budoucích letech vyžádá přes 20-30 mil.nákladů. Navíc MS Novák (odpovědný za řízení SATESO) nereskeptuje doporučení Finančního výboru a městu tak mohou hrozit velké sankce kontrolních orgánů. Hospodaření SATESO je stále velmi neprůhledné.
  • v našem městě není plně nastaveno hospodaření s odpady, především s bioodpady a město prozatím nezvýhodňuje občany, kteří odpad třídí. Řada měst ukazuje příklady jak snížit náklady města na hospodaření s odpady.

   

  V oblasti příjmů:

  • v čele města je již druhé volební období koalice složena se silných politických stran, které mají vazby jak na kraj, tak na ministerstva, ale i přes to se městu nepodařilo zajistit významnější dotace z EU. Zkušenosti jiných měst ukazují, jak se dají prostředky z EU využít pro zvelebení města – zde)
  • vedení města považuje administraci projektů za riskantní a náročnou, proto se raději o žádné neuchází
  • není rozpracován dlouhodobý finanční plán (navazující na strategický plán), na základě kterého by se daly plánovat jak příjmy, tak výdaje města v dlouhodobém horizontu
  • vedení města celá dvě volební období hospodařila bez jakékoliv zadluženosti města, na konci období město zatížila úvěrem – dlouhodobým a nevyřešenou situací a uzavíráním skládky

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

Komentáře jsou uzavřeny.