V Volby
 • Volební seriál – Díl 7.: “Bylo nutné zvyšovat daň z příjmu 4x? Je hospodaření města v pořádku?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Hospodaření města je – podobně jako poskytování ostatních informací městem – velmi neprůhledné. Umožňuje řadu změn, které financování města může zlepšit:

  • Vedení města naprosto nesmyslně zvýšilo daň z nemovitosti na koeficient „4“. Je to v naší republice jeden z nejvyšších, přitom i velká města mají většinou koeficient „2“. Město nebylo vůbec zadluženo a při efektivním hospodaření by vůbec nemuselo občany, tímto zvýšením zatěžovat. Některá města ke zvýšení vůbec nepřistoupila, proč tedy vedení města Šlapanice k tomu přistoupilo?
  • Většina měst dnes zveřejňuje smluvní vztahy významnějšího charakteru, aby tím občanům ukázala, že nemá co skrývat a že dobře hospodaří se svěřenými prostředky. Proč to nedělá naše město? (pozitivní příklad vidíme v Prostějově)
  • Vedení stále při zadávání zakázek oslovuje stejné dodavatele. Oslovování většího počtu firem prokazatelně snižuje náklady veřejné zakázky. Proč město neosloví více firem?
  • Zájmovým organizacím jsou dotace rozdělovány, podle toho, „o co kdo požádá“ nebo na základě minulých let. Nejsou jasná a konkrétní pravidla podle přínosu organizací městu. Město jejich tvorbu stále odsunuje.
  • Chcete se dostat k některým ekonomickým informacím z oblasti hospodaření města? Pak musíte být znalí ekonomiky, legislativy, územního plánování. Proč nejsou ve zjednodušené formě tyto údaje na webu, kde by si každý občan mohl prohlédnout a ne složitě se k informacím dostávat?

  Pro naše financování a hospodaření je typický zamlženost a složitost. Je to způsob, který jen podporuje spekulace o tom, proč někdo vyhrál či nevyhrál výběrové řízení.

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

Komentáře jsou uzavřeny.