V Volby
 • Volební program: “Snížíme výdaje a zvýšíme příjmy města “

  Teze:          “Průhledné a efektivní financování a hospodaření města”

   

  1.   SNÍŽÍME VÝDAJE MĚSTA

  o    Zrušíme placenou pozici druhého místostarosty

  o    Provedeme audit efektivnosti vynakládaných prostředků města

  o    Využijeme ve větší míře elektronických aukcí

  o    Snížíme výdaje využitím dotací na třídění odpadů

  o    Zasadíme se o využití energie z „bioplynky“ pro potřeby města

  o    Zajistíme efektivnější hospodaření městské společnosti SATESO

   

  2.    ZVÝŠÍME PŘÍJMY MĚSTA

  o    Využijeme ve větší míře prostředků z fondů EU

  o    Budeme podporovat projekty, které zajistí městu budoucí příjem

   

Komentáře jsou uzavřeny.