• Volební seriál – Díl 5.: “Školky – základní škola – gymnázium”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Ke kvalitnímu bydlení neodmyslitelně patří i kvalitní školství a možnosti trávení volného času. V oblasti školství se ve městě v minulém volebním období řada věcí povedla a také je tu řada témat ke zlepšení:

  –         V minulém volebním období se podařilo zvýšit kapacitu školek. Je škoda, že se tak stalo až po velkém tlaku rodičů malých dětí a vedení města v čele s KDU-ČSL neřešilo tuto situaci již dříve, když zná vývoj počtu obyvatel ve městě a konkrétně strana KDU-ČSL je ve vedení města téměř 20 let.

  –          Během minulého volebního období původní ředitel ZŠ Šlapanice, Michal Klaška, odešel ze své funkce. Jeho odchod provázely dohady a nejasnosti. Pan Michal Klaška se zúčastnil následného konkurzu na nového ředitele, který vyhrál. Přesto byl do funkce dosazen kandidát, kterého hodnotící komise doporučila až na druhém místě  – pan Roman Skočovský. Tohoto kandidáta předcházely velmi špatné reference z jeho posledního působení v ZŠ v Brně (stížnosti dětí, rodičů, na základě těchto podnětů nakonec odvolán Radou městské části). Rada města nerespektovala doporučení hodnotící komise bez uvedení důvodu svého rozhodnutí.
  Nový ředitel se ve své funkci uvedl především výměnou prakticky bezchybně fungujícího ekonomického personálu školy, na problematičnost této výměny upozorňuje i školská rada. Velká rekonstrukce školy odkryla problematické organizační schopnosti ředitele školy R. Skočovského, který se snažil především vyjít vstříc městu, místo aby jeho prioritou byla kvalitní prostředí pro vzdělávání žáků. Děti a vyučující šlapanické školy tak strávily půlrok ve velmi stresujících podmínkách, hluku a prachu. Náhradní prostory pro vyučování se například řešily od ledna a vyřešeny nebyly za celý půlrok. Na nedostatečnost “řídicí struktury” upozorňuje i zpráva České školní inspekce.

  –          Ve Šlapanicích se podařilo udržet víceleté gymnázium. Většina rodičů si přitom jistě pamatuje nepřehlednou situaci, kdy členové radniční koalice (KDU-ČSL, ČSSD a TOP09) navzájem naprosto nekomunikovali a nepředávali si informace. KDU-ČSL a ČSSD na krajské úrovni vesele šlapanické gymnázium rušily, komunální politici byli tímto postupem “nesmírně překvapeni” a vzpamatovali se až po tlaku rodičů a veřejnosti. Gymnázium Šlapanice k městu patří a přispívá k inspirující atmosféře ve městě. Existenci gymnázia proto samozřejmě podporujeme.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

Komentáře jsou uzavřeny.