• Volební seriál – Díl 4.: Respektuje radnice práci dobrovolníků v komisích a výborech?

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Komise a výbory mohou být výrazným pomocníkem vedení města při přípravě různých opatření. Řada obyvatel je ochotná věnovat volný čas a pomoci touto formou městu. Spolupráce vedení města s komisemi a výbory je však dnes naprosto nedostatečná. Jak dnes vypadá tato spolupráce?

  1. Doporučení komisí i výborů často nejsou respektována – a to bez udání jakéhokoli důvodu odmítnutí názorů komisí či výborů. Jejich činnost je tak většinou formální.

  2. V České republice je dobrým zvykem, že v Kontrolním výboru má většinové zastoupení opozice. Ve Šlapanicích má v Kontrolním výboru většinové zastoupení opět koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD. Zástupce ČŠ byl z Kontrolního výboru odvolán za údajné poškozování dobrého jména města.

  3. Starosta Klaška se  dokonce na zasedáních zastupitelstva pokoušel zastrašovat členy Kontrolního výboru kvůli závěrům, ke kterým dospěli (např. že projekt MŠ v Základní škole mohl být připraven lépe a pravděpodobně i levněji, výběrové řízení prakticky pouze s jedním uchazečem, projektant navrhl společné vytápění MŠ i ZŠ, takže třídy v ZŠ musely větrat a docházelo k tepelným ztrátám apod.)

  4. kriticky vidí spolupráci komisí s Radou města i členové některých komisí a výborů – jejich hodnocení si můžete přečíst zde:

  o    Komise pro tisk –http://ciste-slapanice.cz/2013/09/serial-na-pokracovani-komise-a-vybory-komise-pro-tisk/

  o    Finanční výbor – http://ciste-slapanice.cz/2013/10/2-dil-serialu-hodnoceni-prace-komisi-a-vyboru-tentokrat-financni-vybor/

  5. Příkladem přístupu vedení města ve Šlapanicích je Finanční výbor, který pracuje s rozpočty, výsledovkou apod. – předsedou je p.Kouřil (ČSSD), který nemá žádné ekonomické vzdělání a dokonce na jednáních ZM neprezentuje celé závěry FV (např. první kontrola SATESO), rovněž někteří zástupci z řad koalice nemají ekonomické vzdělání a „hodnotí“ výsledovky, rozvahy, …

  6. Jiným příkladem je přístup místostarosty p.Nováka (ČSSD), který má na starosti SATESO – nerespektoval hlavní závěry Finančního výboru z 2 kontrol SATESO, aniž by uvedl jediný důvod, proč jejich doporučení nechce realizovat.

   JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.