V Volby
 • Volební program: “Chceme, aby výbory a komise přestaly být formální, vyjadřovaly názory občanů a byly respektovány vedením města”

  Teze:          “OTEVŘENÁ SAMOSPRÁVA A RADNICE”

  Téma:         “Chceme, aby výbory a komise přestaly být formální, vyjadřovaly názory občanů a byly respektovány vedením města”

   

  Město potřebuje podporu a zapojení občanů, proto:

  1. Vedení města bude respektovat výsledky práce výborů a komisí

  o    svůj případný nesouhlas s doporučeními komisí či výborů veřejně zdůvodní

  2. V kontrolním výboru bude mít většinu opozice

  3. Ve výborech a komisích budou poměrově zastoupena všechna volební uskupení zastupitelstva

  4. Ve výborech a komisích preferujeme odborníky (zejména finanční, stavební, životní prostředí)

  5. Kontrolní i finanční výbor se bude povinně vyjadřovat k veřejným zakázkám nad 1milion Kč, zasedání budou veřejná

  6. Zápisy z jednání výborů a komisí budou zveřejňovány

  Jsme si vědomi, že nemůžeme občany nutit, aby dobrovolně pomáhali městu – věříme však, že respektováním názorů občanů v komisích a výborech a otevřenou diskusí můžeme podpořit jejich zájem o dění ve Šlapanicích. Řada občanů má mnohem větší znalosti i zkušenosti v řadě oborů než mají zastupitelé – proto musí vedení města udělat vše pro to, aby ochotu občanů podpořilo.

Komentáře jsou uzavřeny.