V Archiv
 • Střechovský (ANO) – “JÁ rozhoduji co budete dělat!”

  Na posledním jednání ZM předložili zastupitelé za ČŠ návrh na odvolání p. Střechovského coby zástupce města při jednání s CTP Invest ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ).

  K tomuto návrhu jsme přiložili smlouvu mezi SPZŠ a CTP a dodatek k této smlouvě. V těchto dokumentech je mimo jiné uvedena odměna pro vedení SPZŠ (v čele je p. Hrabálek, tajemník MěÚ a p. Střechovský), kterou již dostali vyplacenu a také sjednána odměna 50,-Kč za metr čtvereční půdy navíc při úspěšné realizaci průmyslové zóny pro její vlastníky (mezi kterými je mimo jiné tajemník Hrabálek) v celkové výši přes 100mil.Kč.

  Hlavními důvody našeho návrhu na odvolání je:

  1. střet zájmů, protože zástupce města v jednáních s CTP p. Střechovský by dle našeho názoru neměl dostávat odměnu od CTP

  2. p. Střechovský neinformuje zástupce města, které zastupuje, o tom co se děje v SPZŠ (jak potvrdil i starosta J. Klaška, který se o Dodatku s odměnou dověděl až z naší informace v r. 2011)

  A pointa? P. Střechovský trvá na tom, že připojení dokumetů k zápisu z jednání ZM musí odsouhlasit – a souhlasit bude jen v případě, pokud prozradíme, odkud materiál máme.

  Dovoluji si vás, p. Střechovský upozornit, že už nejste ve velké komunistické straně – a já jako zastupitel mohu dát do materiálů ZM, co uznám za vhodné. VY nemáte co souhlasit nebo nesouhlasit! A ještě vám mám nahlásit jméno toho, kdo nám dodatek předal? Vzpamatujte se, asi jste se zapomněl v jiné době.

  Perličky na závěr:

  – p. Střechovský sdělil, že žádnou odměnu nedostal – p. Zycháček to komentoval slovy, že p. Střechovský daroval odměnu na charitu (možná byste se měli dohodnout)

  – p. Zycháček tvrdí, že pracovitý člověk si odměnu zaslouží (je to v pořádku stejně, jako když doktor dostává zájezd na Bali od farmaceutické firmy, jejíž produkty nabízí pacientům)

  – p. starostovi nevadí, že p. Střechovský si sjednává odměny od CTP a neinfomuje o tom město – zvláštní jednání

  Dnes je krásná doba – nemusíte udávat své informátory p.Střechovskému a p. Zycháčkovi, můžete upozornit, že p. starosta kašle na zájmy obce při jednáních s CTP, … a nezavřou vás (snad, protože p. Střechovský nám oznámil, že na nás podá žalobu – ale na to se už těšíme). Strana “ANO” je pro mě osobně symaptická strana na politickém poli a držím jí palce – a té “naší, šlapanické” buňce držím palce také, snad se členům podaří eliminovat způsoby chování jejich zástupce v koalici.

Komentáře jsou uzavřeny.