• Volební seriál – Díl 2.: Zastupitelé a Městský úřad jsou tu pro občany

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Dnešní stav jednání Zastupitelstva města (ZM) považujeme za nedostačující a bránící jakékoli otevřené diskusi. Důvodů pro náš kritický pohled je celá řada:

  1. Koalice odmítá veřejné vysílání jednání ZM na internetu. Jaké důvody uvádí?

  o    starosta Klaška (KDU) – “nutnost velké investice do nové technologie”, a to přestože na webu ČŠ vidí, že to zvládáme i s jednoduchou kamerou v dostatečné kvalitě

  o    p. Ivan Vavro (KDU) – “Jednou byli zastupitelé zvoleni, tak by jim měli občané věřit.”

  o    p. Zycháček (TOP09) – “Nechci dělat reklamu Čistým Šlapanicím”

  2. V řadě jednání ZM je omezována diskuse zastupitelů i občanů. Pro tento významný bod, který bývá na konci jednání, už nezbývá dostatek času. Současná koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD však odmítá JAK pozdější zahájení zasedání ZM (z důvodu velkého zatížení pracovníků MěÚ), TAK i případné častější jednání ZM (aby bylo více prostoru pro diskusi a dotazy).

  3. Zápisy z jednání ZM bývají cenzuroványověřovateli zápisu jsou vždy zastupitelé koalice KDU, TOP09 a ČSSD a do zápisu se často nedostávají konkrétní návrhy opozice, nemluvě o diskusi ke kritickým tématům (se zápisů se téměř nedovíte názory zastupitelů z řad opozice)

  4.  Vyvrcholením cenzury bylo jednání ZM v červnu 2014, kdy zastupitelé ČŠ chtěli přiložit k zápisu dokumentaci z kauzy CTP, týkající se jednání p. Střechovského (ANO) jako zástupce města – ten souhlasil se zveřejněním pod podmínkou, že Čisté Šlapanice oznámí, kdo nám tuto dokumentaci dal. Ověřovatelé tuto jeho podmínku odsouhlasili.

  5.  Koalice odsouhlasila max.5 minut na prezentaci dotazů zastupitelů a občanů, kteří se na ně obrátili. Opozice, která dostává podklady pro jednání ZM jen s několikadenním předstihem, tak nemá dostatek prostoru pro zastupování veřejnosti.

  6. Klást otázky na jednání ZM je téměř zbytečné – ani starosta Klaška (KDU) ani místostarosta Novák (ČSSD) téměř zásadně neodpovídají na dotazy, které jsou jim kladené, odvádí řeč jinam.

  7.  Koaliční zastupitelé odmítají  záznam svého hlasování do zápisu  – jaký je k tomu důvod?

  8.  Vedení neinformuje dostatečně občany o tom, co vše se bude projednávat – jak dnes informuje město a jak by to šlo si ověříte zde – http://ciste-slapanice.cz/2013/09/suplujeme-radu-mesta-v-informovani-obcanu-aneb-ukazka-jak-by-to-slo-kdyby-se-chtelo/

  9. Nesouhlasíme s tím, aby při závažných tématech jako je rozsáhlá průmyslová zóna v blízkosti obytné zástavby, tvorba nového územního plánu Šlapanic apod. byli občané informováni jen stručnou informací na úřední desce.

   

  Městský úřad (dále MěÚ)je velká organizace a klade vysoké nároky na jeho vedení – práci úředníků považujeme za kvalitní, i když víme, že řada činností se dá zlepšit. To však vyžaduje profesionální management, v něm dnes spatřujeme základní příčinu případných nedostatků, zejména na těchto pozicích:

  1. tajemník MěÚ

  o    tajemník Hrabálek dle našeho názoru není profesionál na svém místě

  o    navíc v jeho případě považujeme za naprosto neakceptovatelné, aby pracovník MěÚ na takové pozici byl předsedou Sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou a současně pobíral odměny od investora průmyslové zóny. Na zasedáních zastupitelstva vystupuje střídavě v obou funkcích – tedy jako tajemník i jako předseda sdružení vlastníků pozemků. Pro zastupitele je někdy nemožné rozlišit, kdy k nim promlouvá tajemník úřadu a kdy vlastník půdy, který hájí svůj zájem. Tajemník by měl naprosto nezpochybnitelně hájit zájem města a svého úřadu. U člověka, který je závislý na platbě od investora zóny, jako je náš tajemník MěÚ Šlapanice Ing. V. Hrabálek, se to však nedá očekávat.

  2. vedoucí stavebního úřadu

  o    stavební úřad společně s Radou města nesou hlavní odpovědnost za řadu staveb, které v občanech Šlapanic oprávněně vzbuzují pochybnosti – hala lakovny v památkové zóně Slavkovské bojiště, jen pár set metrů od Žuráně, kterou dozoroval manžel vedoucí našeho stavebního úřadu, černé stavby Vatexu, dodatečně legalizované naším úřadem, směšné pokuty za tyto černé stavby nebo obrovský dům na hranici s odpočinkovým místem v Kolíbce aj.

  o    tyto kroky a nekoncepční vedení stavebního úřadu způsobily, že Šlapanice jsou dnes městem zastavěným ze všech stran, obklopeným průmyslovými halami. Město tak dnes není příjemné pro bydlení a je velmi obtížné aspoň částečně vytvořit kvalitní a příjemné bydlení.

    JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

Komentáře jsou uzavřeny.