V Archiv
 • 19. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu 25. 6. 2014  se koná 19. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v zasedací místnosti MěU Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3.Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení programu jednání

  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

  6. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov

  7. Schválení účetní závěrky za rok 2013 bod 7

  8. Schválení závěrečného účtu za rok 2013 bod 8- 1. částbod 8. – 2. část

  9. Obecná závazná vyhláška č. 1/2014 bod 9

  10. Poskytnutí finančních dotací sportovním organizacím bod 10

  11. Česká spořitelna, a. s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 12195/13/LCD bod 11

  12. Brněnská pole Invest, s. r. o. – Darovací smlouva č. ev. DS-2014-16 bod 12

  13. Dohoda o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní Smlouvy DOH-2014-18 a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy BS-2014-16 

  14. Kupní smlouva č. KS-2014-04 

  15. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 – 2018 bod 15

  16. Brněnská metropolitní oblast – memorandum o spolupráci bod 16

  17. II/430 Podolí úprava křižovatky – smlouva ev. č. OST-2014-15 bod 17

  18. Návrh na odvolání zástupce města Šlapanice ve sdružení průmyslová zóna Šlapanice bod 18

  19. Informace o rozpočtových opatřeních 4/2014, 5/2014, 6/2014 a 7/2014 bod 19

  20. Informace z výborů

  21. Informace starosty, místostarostů a tajemníka

  22. Diskuze občanů a členů zastupitelstva

  23. Závěr

   

Komentáře jsou uzavřeny.