V Archiv
 • Otevřený dopis starostovi Šlapanic

  Zveřejňujeme zde otevřený dopis zastupitele za Čisté Šlapanice, pana Karla Tesaříka. Je reakcí na opakované výpady starosty Šlapanic J. Klašky (např. na jeho poslaneckých stránkách či na stránkách města).

  Vážený pane starosto,

  je to již po několikáté, co mě osočujete z šíření nepravd a poplašných zpráv, a tak nemohu jinak, než na Vaše veřejné proklamace stejným způsobem reagovat.

  Na svoji obranu bych chtěl v úvodu konstatovat, že jsem vystudoval pětiletý obor přírodních věd a úspěšně složil zkoušku u docenta Kužvarta z životního prostředí. Poté jsem se čtyřicet let profesně věnoval činnosti bezprostředně související s životním prostředím. Je pro mě tedy úsměvné, když stavař s kancelářskou praxí ve vodárně, sbírající kusá moudra po různých odborných institucích prohlásí, že nabyl dojmu, že nerozumím životnímu prostředí.

  Z mého pohledu ten, kdo šíří zkreslené, zjednodušené a účelově podané informace týkající se otázek životního prostředí, jste právě Vy. Ze seminářů na téma životní prostředí, které jste organizoval a kterých jsem se zúčastnil možná jako jeden z deseti ze sedmitisícové obce, jsem se snažil odnést si to podstatné, zatímco Vy jste si z nich vybral pouze to, co se Vám hodilo a hodí do Vaší ustálené rétoriky.

  To, jak životní prostředí ve Šlapanicích vypadá, objektivně hodnotí vedením města zadaná studie Strategie Šlapanic 2020. Nic víc než dvě čísla vyjadřující koeficient ekologické stability daného území.

  Průměrná hodnota tohoto koeficientu v naší  republice je 0,7. Na šlapanickém katastru 0,09. Tedy téměř desetkrát nižší.

  Ve vší úctě k muškátům. Kdybyste jich koupil a ZADARMO rozdal milion, tak situaci životního prostředí ve Šlapanicích to nezachrání. Když jsem spočítal počet vysázených stromů občanským sdružením Čisté Šlapanice za pomoci občanů, bylo jich přes tisíc. Také zadarmo.

  Tak, jak jste kdysi správně řekl: „Zmírnit negativní dopady na životní prostředí Šlapanic může méně dálnic a více Beskyd“. Nemůžeme doufat, že by dálnic bylo méně, spíše naopak. Beskyd v podobě větrolamů, remízků, mokřadů a dalších můžeme vysadit spoustu. Ptám se: „Kolik jste jich za sedmileté působení v úřadě vysadil?“

  Co  se týká lakovny, ať již opomeneme zda znečišťuje či neznečišťuje ovzduší. Líbí se Vám tam kde stojí, tedy jako architektovi a předsedovi obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz o.p.s.? Nemluvě o tom, že zajisté zde nebyl respektován požadavek stavebního zákona o fragmentaci a celistvosti zastavěného území. Zato však  umístěním plně bylo vyhověno požadavku tehdejšího pana starosty ing. Václava Horáka.

  Co se týče skládky nebezpečného odpadu, vypouštění skládkových kontaminovaných vod, zamořování ovzduší čpavkem z lukrativní strusky. Chcete to opravdu dále veřejně rozpitvávat?

  Co se týče ICECu – bývalých papíren, sanace staré ekologické zátěže. Sám dobře víte, že tento problém není aktuálně řešitelný ani na úrovni města ne tak občanského sdružení. Garanční finanční částka byla vyčerpána a stát momentálně na další sanaci peníze nedá.

  Tak prosím nenapadejte občanské sdružení, že v těchto věcech nic pozitivního nedělá!

  V této souvislosti jste se rozhodl zasvěceně hovořit o zamořených „spodních“ vodách. Jen tak mimochodem, spodní vodu pane starosto můžete najít tak leda v koleně, v horninovém prostředí jsou to vody podzemní.

  A co se týče čistoty ovzduší, jestli chcete ochránit občany Šlapanic od nebezpečného prachu z polí jejich zabetonováním, pak si říkám, jestli jste neztratil veškerou soudnost a sebereflexi na cestách někde mezi svojí kanceláří a parlamentem v Praze.

  A když jste již použil příměr s Jakubem Krčínem a aktivisty, tak já mám  aktuálnější. Kdyby možná stavaři uposlechli „aktivisty“, tak by nemuselo dojít například k obřímu sesuvu na dálnici D8. Ono ne vždy mezi aktivisty jsou samí diletanti, stejně jako mezi lidmi ve vedení samí odborníci. A nemusíme pro zkušenost chodit daleko. Možná, že kdyby v době, kdy se rozhodovalo o tom kde umístit Základní školu  ve Šlapanicích existovala alespoň nějaká opozice, která by argumentovala nevhodností vybraného místa, možná bychom dnes nesanovali za desítky milionů korun, ale za tyto prostředky bychom mohli  ve Šlapanicích postavit třeba důstojné kulturní centrum.

  Mohl byste být rád, že zde vůbec nějaká aktivní opozice je. Možná poprvé v dějinách Šlapanic, možná také naposled. Skupina lidí, která nemá  za sebou regiment placených úředníků, nedělá svoji službu v pracovní době a za peníze daňových poplatníků. Práci ve prospěch občanů Šlapanic vykonáváme dobrovolně ve svém volném čase a za svoje peníze. Ale hlavně bez vize osobního prospěchu. A to, že občas děláme také chyby? Jsme pouze lidé.

  Na závěr, když tak rád píšete a vydáváte různá upozornění občanům bych Vás chtěl tímto dopisem požádat o veřejnou omluvu za křivé nařčení mé osoby z šíření poplašných a nepravdivých zpráv. Žádám Vás, abyste to udělal naprosto stejnou formou, jako jste vydal „Upozornění občanům“. Tedy. Na žlutém papíře formátu A3 s upozorněním nepřelepovat a vylepil toto na všech výlepových plochách ve Šlapanicích. Předem děkuji.

   S pozdravem RNDr. Karel Tesařík

   Ve Šlapanicích 25.4.2014

   

Komentáře jsou uzavřeny.