V Archiv
 • Nepravdy do voleb ve Šlapanicích u ANO

  Ve schránkách šlapanických občanů se objevil leták ANO, je věnovaný eurovolbám, ale má i část věnovanou Šlapanicím.  Z nich je bohužel vidět, že šlapanické ANO spoléhá na nedostatek informací u občanů, kteří nemají čas sledovat podrobně dění v komunální politice.

  Úvodní část letáku ANO ZDE je věnovaná obyvatelům Brněnských polí. Je velká škoda, že nejmenovaná paní, která uvádí kolik mladých rodin v Brněnských Polích bydlí, se nezamyslela nad tím, že podporuje v hnutí ANO pana Jana Střechovského, který pro všechny tyto mladé rodiny plánuje umístit průmyslovou zónu hned pod okna jejich jistě draze zakoupených bytů. Jeho argumentaci o tom, že lidé jsou naivní, když si myslí, že s bytem si kupují také výhled do polí, si můžete poslechnout ze záznamu zasedání zastupitelstva města pořízené naším sdružením, kde pan J. Střechovský argumentuje tím, že obyvatelé Brněnských polí (vlastníci nových bytů) se musí podřídit vyšším zájmům viz cca od 52.minuty ZDE. Při celé argumentaci zapomíná uvést o své vlastní osobě, že ho přímo platila firma CTP  viz kopie části smlouvy ZDE a také že utajoval podpisy důležitých smluv s městem.

  Mimo jiné se také paní mýlí ve svém tvrzení, že silnička ze Šlapanic do Brna (myšlena Brněnská) již je kapacitně nedostačující. Tato silnice je kapacitně naprosto dostačující, nedostatečné je její napojení na přetíženou Slatinu. To ovšem Šlapanice ve svém územním plánu nevyřeší, protože se jedná o územní plán a záměry města Brna. Čisté Šlapanice naopak dlouhodobě požadují po vedení našeho města, aby situaci s Brnem řešilo. Šlapanice ovšem připomínkují územní plán města Brna jen velmi opatrnicky, pokud vůbec.

  Neuvěřitelnou drzostí pak je článek J. Střechovského o územním plánování viz ZDE. Drzostí proto, že ho píše člověk, který ve své funkci starosty Šlapanic ignoroval veškeré názory občanů, mimo jiné např. občanů nových bytovek na Švehlově ulici, kteří protestovali proti extrémně zhuštěné výstavbě bytovek. Podstatný je jeho postup starosty při realizaci průmyslové zóny 2x větší než Šlapanice, kterou sice intenzivně projednával s vlastníky pozemků (údajně desítky setkání) pod plánovanou zónou, ale pro ostatní občany neuspořádal jediné setkání nad otázkami vzniku průmyslové zóny, natož referendum, které jako jediné by mělo vypovídající hodnotu. Občany Šlapanic o vzniku zóny prakticky neinformoval, natož aby s nimi tak gigantický záměr v jejich těsné blízkosti diskutoval a vyslechl si jejich názor. Že by se pan Střechovský pod vlivem ANO změnil a začal se věnovat občanům? Proč to nedělal, když byl starostou a proč to nedělal celé nynější volební období?

  Je také velmi těžké důvěřovat dalšímu šlapanickému členu hnutí ANO, panu Tomáši Sovovi, když tvrdí ve svém článku (NE) Zdravé Šlapanice, že šlapanické ANO bude podporovat zveřejňování záznamů zastupitelstva na internetu. Návrh na zveřejňování záznamů podaly na zastupitelstvu naposledy v prosinci 2013 Čisté Šlapanice a co myslíte? Podpořil pan Střechovský (v té době již zástupce ANO do parlamentu) tento návrh? Ale kdepak, zdržel se hlasování viz zápis 16. zasedání zastupitelstva města, bod 21 ZDE nebo záznam 16.ZM ZDE. Proč nepodpořil zástupce ANO vysílání záznamů už teď? Proč čeká ANO až na další komunální volby?

  Kroky ANO tak mohou vzbudit velkou nedůvěru jednak kvůli svému spojení s problematickou osobou pana Jana Střechovského a jednak kvůli zásadním rozporům v tom, co říkají a co jejich zástupci skutečně dělají nebo dělali. Komunální volby jsou pro občany výhodné právě v tom, že svým kandidátům vidí takříkajíc do talíře. V případě pana Střechovského a s ním spojeného ANO je třeba “nevstupovat podruhé do téže řeky”.

  P.S. Leták obsahuje i článek věnovaný dopravě. K němu se vrátíme samostatným článkem.

Komentáře jsou uzavřeny.