V Archiv
 • Čisté Šlapanice kopou za občany a za své město, za koho ale kopou lidé na radnici?

  Na 18. zasedání zastupitelstva Šlapanic se rozhořela pro občany velmi zajímavá diskuze o průmyslové zóně CTP Invest ve Šlapanicích a vřele doporučujeme její zhlédnutí. Jedná se 2. část záznamu 18. zasedání ZM. Čisté Šlapanice zahájily celou diskuzi v rozpravě zastupitelů tím, že jsme požádali vedení města, aby přehodnotilo svůj postoj k průmyslové zóně kvůli několika zásadním důvodům (viz 47.minuta záznamu). Naše argumenty nám bohužel nikdo nevyvrátil, ne protože by se členové koalice nesnažili, ale jednoduše proto, že jim chybí argumenty. Naše důvody najdete zde včetně dokumentace, kterou máme k dispozici a nebojíme se ji zveřejnit 🙂 . Čisté Šlapanice nehájí nic jiného než veřejný zájem občanů, jednoduše chceme ve Šlapanicích bydlet. A to bydlet kvalitně. Kvalitní bydlení se zónou za zády a veškerou dopravou, kterou přivede, si představit opravdu neumíme. Proto navrhujeme jiná řešení smluv, obchvatu i  bydlení, která jsou nám dostupná na naší občanské úrovni.

  Naše důvody pro přehodnocení postoje města k průmyslové zóně CTP Invest

  1) Velká část občanů s průmyslovou zónou v bezprostřední blízkosti města a svých domů nesouhlasí. Vedení města jde realizací průmyslové zóny proti svým vlastním občanům.

  2) Úzká skupina lidí ve vedení Šlapanic se pokouší zónu realizovat již více než 10 let a za celou dobu nepřinesla žádný zásadní argument, proč by právě Šlapanice měly realizovat průmyslovou zónu pro Brno nebo Jihomoravský kraj. Objevují se pouze naprosto nepodložená, poplašná tvrzení starosty o tom, že Šlapanice bez zóny ztratí svou samostatnost a nebude schopno dostát svým závazkům na údržbu či rozvoj (viz cca 8. minuta Událostí ČT). Při projednávání úvěru na rekonstrukci školy se přitom starosta jako předkladatel návrhu zastupitelům zaručoval, že město nejen bude schopno splácet úvěr, ale zbudou mu i finance na další akce – tedy nejen na údržbu viz rozpočtový výhled ze 17. ZM. Znamená to, že starosta občanům a zastupitelům lže na zasedání zastupitelstva nebo v televizi? Ne, jen upravuje fakta ve snaze zmanipulovat veřejné mínění ve prospěch zóny.

  3) Celé 10leté úsilí o realizaci zóny znamenalo ve svém důsledku to, že město rezignovalo na veškeré jiné snahy, jak vyřešit dopravní situace ve městě – pokud je nám známo, nepožádalo naše město o jedinou dotaci na obchvat.

  4) Myšlenka na realizaci zóny je založena na principu porušení ochrany půdy s nejvyšší ochranou, které stojí v cestě Ministerstvo životního prostředí, které je povinno hájit veřejný zájem, kterým ochrana půdy bezesporu je. Jak chce radnice vyvrátit a obhájit tento argument? Představa, že někdo skryje a odveze ze 120ha minimálně půlmetrovou vrstvu ornice někam do Bratčic a zasype jí skládku a ona tam bude fungovat stejně jako ve Šlapanicích, je naprosto scestná!

  5) Radnice nehájí veřejný zájem. Kdyby ano, nemohlo by porovnání Amazonu v Brně a CTParku ve Šlapanicích vyznívat tak žalostně.  21 ha Amazonu s příspěvkem cca 92 milionů Brnu (59, 5 milionů na výkup pozemků pro přivaděč, 26 milionů na infrastrukturu, 6, 5 milionů na úpravu křižovatky a smyčky, zdroj ČT).
  Naproti tomu ve Šlapanicích se bavíme o 123ha (původně dokonce 200ha). Logicky by se dalo očekávat 6násobek oněch 92 milionů. Ovšem Šlapanice jsou neskutečně skromnější, podívejte se na smlouvu sami zde 176_dohoda_o_spolupraci_CTP_mesto_2010. Doporučujeme vyslechnout starostův příspěvek ke smlouvě mezi městem a CTP (od 53.minuty záznamu) a porovnat se smlouvou. Zde nejlépe zjistíte, jak starosta upravuje fakta. Ve smlouvě nenajdete  žádných 10 milionů na kanalizaci, ani závazek na 3ha zeleně v “urbanistickém filtru a závazek firmy CTP k obchvatu je velmi diskutabilní, jak vyplývá z našeho dopisu starostovi z roku 2010. Ve skutečnosti nalezneme smluvní příspěvek 8, 75 milionu na kanalizaci a výdaje města spojené s územním plánováním, dále roční příspěvek 300 000,- Kč na provoz monitorovací stanice imisí a onen diskutabilní závazek ke zbudování větve A a B obchvatu Šlapanic.
  Náklady na tuto část obchvatu – zdůrazňujeme část! nikoliv celý – město ani CTP nevyčíslilo, nemáme se tedy o co opřít kromě soukromého odhadu pana starosty o částce 50milionů  včetně výkupů pozemků. Podle smlouvy však pozemky pod obchvat musí na své vlastní náklady vykoupit opět město, a to dokonce od firmy CTP Invest, která se dokonce ve smlouvě ani nezavázala k tomu, že městu tyto pozemky pro tento účel prodá.
  Čisté Šlapanice přitom zasahovaly ve prospěch Šlapanic, jak jen to bylo v daném okamžiku možné a v možnostech občanského sdružení. Díky spolupráci s angažovanou právničkou, bydlící ve Šlapanicích jsme připomínkovali smlouvu s investorem ještě před schválením a nejbolavější části smlouvy se přece jen změnily. Po odhlasování zastupitelstvem jsme žádali starostu o nápravu nedostatků ve smlouvě znovu. Marně! Náš dopis starostovi s připomínkami ke smlouvě z roku 2010 najdete zde: dopis OS_starostovi_ke_schvalene_dohode_2010.
  A velmi důležité je podívat se na závěr celé smlouvy, kdo je jedním z garantů smlouvy a kdo se účastnil za město schvalovacího kolečka – tajemník V. Hrabálek, tedy člověk, který dostal od firmy CTP peníze za pomoc při její realizaci a současně významný majitel pozemků, který po schválení zóny získá peníze. Již dlouho poukazujeme na to, že prostě nemůže být tím správným úředníkem, který hájí veřejný zájem. Vedení města v čele se starostou si zacpává před našimi argumenty uši.

  A poznámka k diskuzi na ZM:
  Věcná argumentace se prakticky nekonala, místo toho jsme se dozvěděli, že značná část naší radnice píše do svých předvolebních šuplíků. Naši “spisovatelé jsou tradičně pan starosta (ale ten to už nevydržel a publikoval :-)), nově i radní J. Zycháček (TOP0).
  Dále J. Střechovský za ANO, který nevysvětlil své důvody PRO zónu, přestože je měl údajně připravené už někde v textu. Místo věcných argumentů jsme se dozvěděli i na Šlapanice bombastickou informaci, že průmyslová zóna je pouhým vedlejším produktem územního plánování! Kroutíte hlavou? My též, toto se pochopit nedá. Od 50.minuty záznamu a v 11:40 minutě záznamu se navíc občané mohou znovu podívat, kdo a jakým způsobem chce zastupovat ve Šlapanicích ANO.

  Do šuplíku si píše i tajemník V. Hrabálek, který se na zasedání naprosto neuvěřitelným způsobem pokoušel vysvětlit, že dokáže oddělit, kdy je tajemníkem a kdy vlastníkem pozemků pod zónou za miliony korun a kdy je zaslouženým příjemcem odměn od firmy CTP Invest. Žádal po zastupitelstvu, aby si uvědomilo, že Amazon a Šlapanice nelze srovnávat. Proč? Protože jen za pozemky ve Šlapanicích zaplatí CTP Invest 3/4 miliardy korun. Asi pouze náhodou mu uniklo, že by měl oddělit město od ostatních vlastníků pozemků – město totiž dostane za své pozemky cca 60 milionů korun, zbytek dostanou jiní vlastníci. Naše město se zbývajícími občany však ponese veškerou zátěž vyplývající z realizace průmyslové zóny této velikosti (viz od 1h.: 29 minuta záznamu).  Čisté Šlapanice přitom upozorňují na nepoměr mezi výhodami od firmy CTP Invest, které získá Brno za 21 ha a které mají získat Šlapanice za 120ha.
  Tragikomické je také již opakované vysvětlování odpovědnosti V. Hrabálka vůči vlastníkům pozemků ohledně podepsané smlouvy s firmou CTP Invest. Vedle něho přitom sedí a naprosto nezúčastněně se tváří starosta J. Klaška  – tedy člověk, který zastupuje město jako vlastníka pozemků a o smlouvu nepožádá a nepožádá a vlastně mu vůbec nechybí. Není to přinejmenším zvláštní od člověka, který jako poslanec sedí dokonce v rozpočtovém a hospodářském výboru parlamentu a v jeho vlastním městě ho nezajímají smlouvy uzavřené tajně s investorem?

  Čisté Šlapanice budou i nadále usilovat o zprůhlednění pozadí přípravy zóny CTP Invest pod vedením KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a nově i ANO. I nadále budeme usilovat o to, aby Šlapanice mohly zůstat naším domovem. K tomu všemu potřebujeme podporu občanů Šlapanic a jsme opravdu rádi, že ji máme. Naší společnou vizitkou jsou např. podané připomínky k návrhu ÚP Šlapanic.

Komentáře jsou uzavřeny.