V Archiv
 • 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu 2. 4. 2014  se koná 18. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3.Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení programu jednání

  4. a Námitka k poslednímu zápisu ze ZM bod 4a

  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

  6. Informace o provedení rozpočtových opatření  bod 6

  7. Rozpočtové opatření č. 3/2014 bod 7

  8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 bod 8

  9. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 12195/13/LCD bod 9

  10. Příprava schvalování účetní uzávěrky na rok 2013 bod 10

  11. Volba přísedících okresního soudu Brno – venkov

  12. Darovací smlouva s JMK č. DS – 2014-01 na komunikaci  bod 12

  13. Dohoda o ukončení  Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. DOH – 2014-12 a Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. BS – 2014-12 – Převod bytové jednotky

  14. Informace z výborů

  15. Informace starosty, místostarostů a tajemníka

  16. Diskuze občanů a členů zastupitelstva

  17. Závěr

   

Komentáře jsou uzavřeny.