V Archiv
 • 17.zasedání ZM našima očima:

  Informace  z 17. Zasedání ZM dne 29.1. 2014

  (videozáznam z jednání najdete – 1.část, 2.část, 3.část)

  (zápis z tohoto jednání – zde)

  Z projednávaných bodů považujeme za zajímavé či důležité:

  – na jednání složil slib zastupitele za ČŠ Pavel Zmeškal, která nahradil p.Pernicu (odstoupil z této funkce na vlastní žádost)

  – diskuse nad změnou zápisu z 16.jednání ZM, kde byla uveden nepravdivá informace p.Kouřila a ČŠ, ale jeho oprava, sdělená P.Zmeškalem uvedena nebyla. ZM neschválilo tuto opravu – a také odmítlo odpovědět 3 občanům na dotaz “proč nechtějí doplnit zápis o pravdivou informaci”

  – proběhla volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov – schválena byla paní JUDr.Dagmar Janevová

  rozpočet města na r.2014 – asi nejdůležitější informací z rozpočtu je skutečnost, že město si bere půjčky na projekty rekonstrukce školy ve výši 85mil. a zbylých 35mil.Kč pak z rezerv

  výhled financování do r.2019 – v r.2014 město čerpá úvěr 85mil.Kč, spltáky budou ročně 10mil.Kč až do r.2013

  rekonstrukce školy  a stížost starosty na chování zastupitelů ČŠ –

  Z diskuse zastupitelů a občanů:

  – připomínka městu – v zápise neobjevuje řada námětů a návrhů a ve  většině případů město neplní zákonnou povinnost odpovídat do 30dnů

  – byl podán návrh ČŠ, aby se na webu města v rubrice “Zastupitelstvo” uvedly všechny plánované termíny jednání ZM v aktuálním roce, aby si očané mohli plánovat svou případnou účast včas

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.