V Archiv
 • Bagr

  Připomínky rodičů k rekonstrukci školy jako politický boj. PROČ?

  Reagujeme touto cestou na sdělení Rady města o tom, že prostřednictvím zastupitelům Čistých Šlapanic se šíří nepravdivé a poplašné zprávy o rekonstrukci školy viz zde: RM_poplach

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice byli osloveni rodiči a také zaměstnanci školy s připomínkami týkajícími se

  • nadměrného hluku ze stavby během výuky,
  • provádění stavebních prací v blízkosti tříd se žáky (děti si doma stěžovaly na chvění podlahy a zdí),
  • nadměrné prašnosti ve škole,
  • organizace příchodu a odchodu dětí ze školy, únikových cest ze školy v případě evakuace
  • organizace výuky pro dojíždějící děti kvůli spojům

  Jako zvolení zastupitelé se snažíme hájit zájem občanů. Proto jsme tyto připomínky dne 15. 1. 2014 sdělili panu řediteli,  který slíbil přijetí opatření. Po týdnu se situace s hlukem ve výuce znovu opakovala, takže jsme znovu navštívili školu a tentokrát jsme svoje připomínky již adresovali také vedení města.

  • Dále vedení města byla tlumočena i připomínka k řešení dopravní situace na ulici Hřbitovní při příchodu dětí do školy, s požadavkem na zajištění dohledu městskou policií

  To, že připomínky rodičů, prezentované zastupiteli Čistých Šlapanic, byly důvodné, dosvědčují postupně přijímaná opatření:

  • Omezení prací mimo hlavní dobu výuky 7:50-12:00
  • Měření hluku (až 22. 1.), je přislíbeno i měření prašnosti
  • Rohože na podlahách školy
  • Slib ředitele, že škola vyjde vstříc dojíždějícím  žákům
  • Otevření dalšího vstupu do školy přes jídelnu
  • Nové informace pro rodiče k rekonstrukci na webových stránkách školy
  • Den otevřených dveří  pro rodiče
  • Dopravní značení  a přítomnost městské policie na ulici Hřbitovní v době při příchodu dětí do školy

  Značná část z toho byla přijata až po intervenci zastupitelů Čistých Šlapanic a rodičů.

  Na tomto místě vyjadřujeme politování nad tím, že Rada města a starosta znovu zneužívají této složité situace ke svému malichernému politickému boji a očerňování opozičních zastupitelů.

  Článek MFDnes k rekonstrukci školy nalezenete pod titulkem:

  Šlapanická škola se opravuje. Děti přes hluk strojů neslyší učitelku

Komentáře jsou uzavřeny.