V Archiv
 • Bagr

  Jak s hlukem a prachem ve šlapanické škole?

  V průběhu Vánoc a po Novém roce se na mě začali obracet rodiče se stížnostmi na velký hluk při vyučování, kvůli kterému chvílemi není ani slyšet vyučující. Časté byly také stížnosti na velkou prašnost ve škole. Škola se velmi zásadně rekonstruuje a současně se zpevňuje svah, na kterém škola stojí.

  Požádala jsem o vysvětlení ředitele ZŠ Šlapanice, p. Skočovského.  Podle jeho sdělení škola ve spolupráci s firmou Imos, která školu rekonstruuje, přijala řadu opatření k tomu, aby k těmto situacím (tedy hluku a prašnosti) nedocházelo. Nově je dohodnuto, že “hlučné” práce (bourání s kangem, vrtání aj.) budou probíhat v době do 8.hodiny ranní a po 14.hodině.  Nově mají také vyučující možnost okamžitě upozornit na nesnesitelný hluk 3 zaměstnance školy, kteří jsou v kontaktu se stavbaři a mohou okamžitě zasáhnout a hluk ukončit. Prašnost řeší škola zvýšeným úklidem.

  Na dotaz, proč neprobíhaly bourací práce v době vánočních prázdnin, kdy byla škola prázdná, uvedli zástupci Imosu, že firma v této době měla celofiremní dovolenou. Tato otázka je určena spíše investorovi celé akce, tedy našem městu – zda či proč si nevyjednalo provádění “hlučných” stavebních prací o prázdninách. Celý projekt se však posouval díky různým odvoláním, takže nyní těžko soudit, zda by podobné ujednání pomohlo.

  V souvislosti s uzavřením přístupových cest ke škole (od konce ledna pouze přes ulici Na zahrádkách) vyjádřili rodiče také obavy, že dojíždějící děti nestihnou dojít na autobusové spoje. Po upozornění a na žádosti rodičů připravuje vedení školy možnost úpravy – uvolnění dětí z výuky tak, aby své spoje stihly.

  Poslední důležitá informace pro rodiče je, že na posledních 5 dnů školního roku se plánuje ředitelské volno.

  Věřme, že po ne úplně jednoduchém začátku se už škole, městu a stavařům podaří sladit informace i vzájemné požadavky.

  Michaela Trněná, zastupitelka za Čisté Šlapanice

Komentáře jsou nyní uzavřeny.