V Archiv
 • Podklady pro 16. ZM – dne 11. 12. 2013

  Příští středu tj. 11. 12. 2013 se koná 16. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany. Zajímavé budou jistě prezentace nových projektů města viz bod 20, návrh na vysílání záznamů ZM, který předkládají Čisté Šlapanice vzhledem k novému občanskému zákoníku a jako vždy jistě podnětná diskuze občanů a zastupitelů.
  Ptát se budeme na stále nezodpovězené dotazy, např. kdo nese zodpovědnost za částku 1, 5 milionu Kč, které naše město zaplatilo zpracovateli za koncept nového územního plánu a který koaliční zastupitelé svým rozhodnutím zrušili. Proč jsme zaplatili za posouzení vlivů na životní prostředí, když kvůli nekvalitnímu konceptu i posouzení vlivů odmítl Krajský úřad JMK vydat stanovisko a další.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 13/2013 – bod 6_rozpoct_opatreni_13
  7. Rozpočtové opatření 14/2013 – bod 7_rozpoct_opatreni_14
  8. Rozpočtové opatření 15/2013 – bod 8_rozpoct_opatreni_15
  9. Rozpočtové opatření 16/2013 – bod 9_rozpoct_opatreni_16
  10. Rozpočtové opatření 17/2013 – bod 10_rozpoct_opatreni_17
  11. Návrh na rozpočtové provizorium – bod 11_rozpoctove_provizorium
  12. Stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko – bod 12_nove_stanovy_kanal_svazku
  13. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích – bod 13_OZV_zakaz_alkoholu_verej_prostr
  14. Obecně závazná vyhláška k volnému pohybu psů – bod 14_OZV_pohyb psu
  15. Kupní smlouva – nákup pozemků p.č. 3102/63, 3102/64, 3102/65  k.ú.Šlapanice, cena 38 Kč/m, celkem 670 776,-Kč.
  16. Kupní smlouva – nákup části pozemku č. 3372/10 k.ú. Šlapanice, cena 200/m, celkem 3 400,-Kč
  17. Kupní smlouva – prodej pozemek p.č. 2120/20, cena 550,-/m, celkem 25 300,-Kč
  18. Žádost o prominutí dlužného nájemného ve výši 42 636,- Kč
  19. Poskytnutí finanční dotace SATESu – bod 19_dotace Satesu na COV
  20. Prezentace projektů: Atletický areál ZŠ Šlapanice, Revitalizace návsi Bedřichovice, Klidová zóna nábřeží Říčky
  21. Informování občanů prostřednictvím záznamů zastupitelstva – bod 21_informovani_obcanu_zaznamy_ZM
  22. Změna jednacího řádu ZM: jmenovité hlasování zastupitelstva –bod 22_jmenovite_hlasovani_zastupitelu
  23. Informace z výborů
  24. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  25. Diskuze občanů a členů zastupitelstva
  26. Závěr

Komentáře jsou uzavřeny.