V Archiv
 • 16. zasedání ZM našima očima …

  Informace z 16.zasedání ZM, které proběhlo 11.12.2013. Jaká témata – mimojiné – ZM řešilo?

  Videozáznam z jednání najdete zde: http://ciste-slapanice.cz/2013/12/zaznamy-z-16-zasedani-mestskeho-zastupitelstva/

   Podněty, které jsme podávali:

  Podnět na znovuzavedení vysílání veřejného jednání ZM – odpadl poslední důvod zrušení vysílání, a to právní. Přestože dnes nic nebrání vysílání, koalice s návrhem nesouhlasila. Na opakované dotazy občanů na důvod odmítnutí žádný z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo. Jen p.Zycháček reagoval slovy „odpovím ti, až budete starší“.

  Zpráva Finančního výboru k hospodaření SATESO – zpráva zadává různé nejasnosti v hospodaření SATESO, a navíc město nerespektovalo řadu doporučení z podobné zprávy FV před 2 lety – podrobnější informace k otázkám hospodaření SATESO uvedeme v samostatném článku. Na odpovědi vyčkáme.

  Závady na školním bazénu – na ZM před rokem jsme položili dotaz k řešení závad na školním bazénu, ale bohužel neznáme odpovědi. Navíc již od r.2011 je k dispozici posudek soudních znalců, který definuje řadu závažných závad. Proto jsme se znovu ptali jaký je stav řešení zjištěných závad:

  –          Byly závady v bazénu reklamovány a s jakým výsledkem?

  –          Je zpracován Provozní řád školy, a kde je možné do něj nahlédnout?

  O odpovědích budeme informovat.

   

   Dotazy našich zastupitelů a občanů:

  Náklady na pozici místostarosty – na minulém ZM nás MS Horák opravoval, že naše informace o nákladech na MS obce (uváděli jsme 750 tis.Kč ročně) je mylná. Nyní se potvrdilo se, že jsme měli pravdu, protože jen mzdové náklady činí 643 250,-Kč (bez stravenek, nákladů na kancelář, dopravu, …)

  Zastávka na Brněnské/Kalvodova – dotaz na ST, zda jednal s okolními obcemi o jejich případném zájmu o přesunutí zastávky na bezpečnější ul.Riegrovu. Minule jsme mu sdělili, že máme vyjádření z JmKÚ, že přesun v případě souhlasu obcí je možný. ST reagoval stejně jako minule – „nemá to cenu, všechna jednání už proběhla bez výsledku“.

  Zvýhodnění občanů v pronájmech pozemků, pokud se o ně starají – při posledním ZM jsme se dotazovali na možnost úlev těmto občanům. Odpověď – připravuje se vyhláška. Proto jsme se ptali na současný stav. Podle informací podaných zástupci města není občanů, kteří pečují o pozemky města a současně si je pronajímají tolik, aby bylo třeba zavádět obecně závaznou vyhlášku, OISM bude tuto možnost řešit individuálně.

  Jak postupuje příprava nového ÚP – zpracovatel odevzdal návrh, který se nyní kontroluje. Nyní se připravují jednání s dotčenými orgány státní správy.

  Koncept ÚP – Kdo rozhodl, že koncept územního plánu (dále jen ÚP) se zveřejní v prosinci 2012. Koncept byl hotov v únoru 2012, Zásady územního rozvoje zrušeny v červnu 2012, v září se vědělo, že začne platit novela stavebního zákona. Za koncept jsme zaplatili 1,5 mil, za zpracování návrhu dalšího 1, 5 milionu.

  Seniorbus a ST coby starobní cestující – sdělili jsme, že nesouhlasíme s touto formou propagace a nepovažujeme za vhodné, aby kdokoli z politických stran zneužíval této služby.

  Dotaz ke zvýšení rozpočtu v kapitole „Rozhlas a televize“ – navrhuje se zvýšení o 22tis.Kč, Odpověď přijde později.

  Dotaz na změny v trolejbusovém řádu – město nemůže ovlivnit jízdní řád, ten současný je již připraven a nelze jej změnit.

  Dotaz k dodatku smlouvy mezi CTP a sdružením majitelů půdy (kde se mimojiné hovoří o odměně přes 100mil.Kč) – p.Zycháček neustále zpochybňuje její pravost (i když policie ji potvrdila), zástupce města ve sdružení p.Střechovský dodatek nemá (přitom jej podepisoval), ST sděluje, že na městě není. Proto jsem požádali ST, zda by mohl od p.Střechovského zajistit tento dodatek.

  Co je humorné na této věci? Přítomný p.Hrabálek, tajemník města a zároveň předseda sdružení majitelů půdy mlčí a neřekne kde je zmíněný dodatek ke smlouvě.

  Oslovování šlapanických podnikatelů – položili jsme dotaz, zda by bylo možné opět zavést zvyk z dřívější doby, kdy s novou zakázkou byli oslovováni místní podnikatelé, aby se mohli zapojit do výběrových řízení. ST odpověděl, že stávající formy informování stačí.

  Rozpočtová opatření – na tomto zasedání poprvé za toto volební období nebylo schváleno několik rozpočtových opatření. Koaliční zastupitelé se nedostavili na zasedání v dostatečném postu a my, jako opoziční zastupitelé jsme hlasovali jen pro některá z opatření. Důvody, proč nehlasujeme pro rozpočtová opatření jsou různé – hlavní je ten, že opoziční zastupitelé nemají příležitost jakkoliv zasahovat do rozpočtu města a ovlivňovat jeho podobu. Objevují se v něm tak položky, se kterými nesouhlasíme, a proto pro ně nehlasujeme. Jako příklad si můžeme uvést projekt Zdravé město – který si odhlasovala koalice. Považujeme ho za zbytečné vyhazování peněz za čistě formální projekt v městě, které se reálně chystá zásadně ohrozit zdraví občanů vybudováním průmyslové zóny velké jako město samo.

   

  Kromě uvedených námětů stojí ještě za zmínku i podnět ODS, která navrhovala veřejné hlasování všech zastupitelů. Koalice tento návrh zamítla. Zbývá jen odpovědět, proč koalice nechce, aby se veřejně vědělo, který zastupitel jak hlasoval?

Komentáře jsou uzavřeny.