V Archiv
 • Záznam 14. zasedání ZM

  Poznámky k 14. ZM 

  Zápis zasedání zde.

  Toto zasedání nemá žádný zvláštní program, hlavním důvodem bylo to, že kvůli absenci zastupitelů, a to především koaličních, nebyla 2 předchozí ZM schopna dokončit svůj schválený program jednání – chyběl bod diskuze občanů. Podle zákona o obcích tak muselo být do 15 dnů svoláno náhradní zasedání ZM, které tento nedostatek mělo napravit. Historicky se tak konal ve Šlapanicích rekordní počet zasedání po sobě – během 14 dnů se konala rovnou 3 zasedání ZM. Důvodem nebyly žádné napjaté okamžiky v životě města, ale “pouze” obstrukční chování koaličních zastupitelů KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD.

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

  0:00:00 zahájení (farizejské upozornění starosty všem zastupitelům na jejich povinnost zúčastňovat se zasedání ZM, místo toho, aby napomenul především koaliční zastupitele, kteří celou situaci svým hlasováním o přeložení ZM na další den způsobili)

  0:02:40 program

  0:03:17 kontrola úkolů z minulého zastupitelstva

  0:03:40 bod 6: Rozpočtové opatření

  0:04:31 bod 7: Diskuse občanů

  5:20 – Jak si starosta představuje fungování přestupkové komise? Naše poznámka: Ve skutečnosti starosta studentovi vyhrožoval, že toto se bude řešit na přestupkové komisi, několikrát se ho výhružně zeptal: „Chcete to řešit na přestupkové komisi? Chcete to?“ – nedá se tedy hovořit o žádné dohodě mezi starostou a studentem na přestupkovém řízení. Starosta vyhrožováním jednoznačně využíval svého mocenského postavení vůči studentovi. Na pomoc si přivolal Městskou policii. Ať se to panu starostovi líbí nebo ne, jeho zacházení s členy Městské policie lze označit za “pohůnkové”.

  0:06:42  Dotaz ke kanalizaci – Ing. M. Pernica (ČŠ), ze kterého znovu vyčnívá starostovo oblíbené poučování a zesměšňování oponentů nebo i jen tazatelů

  0:12:37    diskuse k letáku ČŠ a uvolněnosti místostarosty Nováka

  0:16:19   místostarosta Novák  – vyjádření k uvolnění ze zaměstnání
  Dvojí metr pro vedení města a jeho oponenty názorně lze vidět na přístupu hlídacího psa časomíry – tedy tajemníka MěÚ V. Hrabálka, který sděluje, že místostarostovi čas neměří, protože musí reagovat. Všem ostatním napadaným členům zastupitelstva ovšem vesele měří viz 17:30).

  17: 50 – místostarosta Novák podle svého sdělení občanům pracuje po večerech a sobotách či nedělích. Bohužel porovnejte jeho tvrzení s jeho rozvrhem rozvrhem viz screen shot v článku níže – zdroj: informační systém MUNI. Místostarosta Novák se tak řadí po bok svého stranického kolegy z ČSSD M. Haška, který nemá problém se sdělováním nepravd občanům problém.

  0:19:26 – demagogicko-humoristické vystoupení radního za TOP09 J. Zycháčka, který po neznámé osobě požadoval omluvu a na závěr útočí na Čisté Šlapanic, které ovšem nebyly autorem sdělení. Pan radní tak naplnil svoje vlastní vizionářská slova z 13. ZM o zbytečnosti některých vystoupení na ZM.

  0:24:21 – dotaz na předražený územní plán, proč nezískal stanovisko Krajského úřadu, žádost o uplatnění sankcí městem za vady v dodaném díle (dosud bez odpovědi)

  0:27:38 – vysvětlení p. Nováka ke vzniku obecně závazné vyhlášky o zákazu automatů
  0:31:30 – dotaz na prodej městského pozemku na Sušilově ulici (bývalá plynová stanice) a výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ
  0:34:18 – skatové hřiště za ZŠ Šlapanice (p. Tesařík ČŠ)
  0:36:06 – podnět zastupitele k výběrovým řízením města a dotazníkové akci pro strategii města
  0:40:55 podněty občanů
  0:42:30 – Ze všech podnětů vyjímáme vystoupení p. Pecla, který velmi slušně žádá, aby šlapanické zastupitelstvo zpřístupnilo svá jednání občanům prostřednictvím vysílání záznamů a zveřejňování podkladů jednání pro občany předem. Odpověď starosty a vyjádření obou místostarostů posuďte sami: 44:20.
  50:15 – informace místostarosty Nováka o požáru skládky SATESO
  54:30 – žádost starší občanky o vysvětlení jednání zastupitelů, kteří odhlasovali odložení zastupitelstva na druhý den a pak se sami na toto jednání nedostavili. Zůstala bez odpovědi. Koaliční zastupitelé nejsou z velké části schopni či ochotni prezentovat svůj názor k projednávané problematice a mnohdy se lze obávat, že žádný vlastní názor jako v tomto případě nemají. Zvedli ruce, protože je zvedli představitelé jejich vedení. Svoje chování a hlasování pak neumí občanům vysvětlit ani se za něho veřejně postavit a raději mlčí .

  Zde můžete srovnat tvrzení místostarosty Nováka o tom, že učí po večerech a sobotách či nedělích.Rozvrh místostarosty S. Nováka na jaro 2012. Zdroj: Informační systém MUNI

  rozvrh_mistostarosta_novak_MUNI_jaro_2012

Komentáře jsou uzavřeny.