V Archiv
 • Předvolební sliby – 3.díl – ČSSD vs. realita po 3 letech vládnutí – PERLA NA ZÁVĚR

  Šlapanicím vládne kolalice KDU, ČSSD, TOP 09 (a s tichou podporou i p.Střechovský). Má tedy dostatek hlasů na to, aby prosadila cokoli uzná za vhodné. Kromě financí jí nebrání nic v realizaci.

  Dnes se podíváme na plnění slibů další koaliční strany – ČSSD – opět jsme  udělali jednoduché členění “stavu plnění” (počet uvádí, kolikrát je daný slib v příslušné kategorii):

  ŘEŠÍ SE 1x Slib se řeší, realizuje, zatím není dokončen
  V NEDOHLEDNU 2x Slib nemá žádný nebo minimální výhled na dokončení či realizaci
  ČÁSTEČNĚ Slib je plněn jen s velmi malou změnou nebo obsahuje spoustu zvláštních souvislostí
  NESPLNĚNO 10x Slib je nesplněn a pravděpodobně už se nestihne splnit.
  ? 1x Neumíme posoudit plnění slibu
  NESMYSL Slib je holý nesmysl – např. město nemá vliv na splnění
  SPLNĚNO 1x Slib byl již splněn

  Volební program šlapanické buňky ČSSD je naprostý skvost mezi volebními programy. Za všechny uveďme 2 příklady:

  1. Pro prosazení našeho programu budeme využívat silného zastoupení ČSSD v parlamentu, senátu a kraji.
  2. Formulování hlavních funkcí a podoby města

  CO si mám o takových bodech myslet? Z mého pohledu je to blábol a plně odpovídá působení dvou hlavních představitelů ČSSD ve Šlapanicích:

  –          p.Nováka, místostarosty, který neumí říct na jednání ZM konkrétní větu ani uřídit jednoduchou komisi pro strategii

  –          p.Kouřila, předseda Finančního výboru, který šmahem dokáže shodit několika měsíční práci členů Finančního výboru (viz jeho velmi stručný výtah z kontroly SATESO)

  A nyní podrobně k jednotlivým slibům

  ZDRAVÉ ŠLAPANICE:

  Minimalizace negativních vlivů průmyslové zóny                                              V NEDOHLEDNU
  –          v průmyslové zóně se nic momentálně neděje, takže není co hodnotit
  Prosazení zmenšené velikosti, zelený koridor, sledování stavu ovzduší, další rozvoj v souladu s potřebami a možnostmi města                                                                                       V NEDOHLEDNU
  –          stejné
  Řešení dopravní situace – zlepšení průjezdnosti obcí, napojení na hlavní komunikaci                NESPLNĚNO
  –          nevíme o ničem, co by pomohlo zlepšit průjezdnost obcí
  Nová parkovací místa – ul.Čechova, Švehlova, K.Čapka, aj.                                                  NESPLNĚNO
  –          nevím o žádných nových parkovacích místech
  Monitoring životního prostředí – monitorovací stanice ČHMÚ, vyhodnocování údajů centrálních institucí, sledování dopravního zatížení a jejich praktické využití                                                         NESPLNĚNO
  –          chodím na každé jednání ZM a mluví se pouze o jediném měření, a to v prostředí skládky – to se ovšem děje až po velké tlaku místních obyvatel
  Plochy pro odpočinek – nové zelené plochy, dětské koutky                                                         ŘEŠÍ SE
  –          Zde se nějaké aktivity realizují

   ZAMĚŘENO NA MLADÉ RODINY:

  Úprava ploch pro sport a kulturu                                                                                         NESPLNĚNO
  –          neviděli jsme ani neznáme žádnou koncepci této činnosti – ani výsledek
  Zvýšení kapacity mateřských škol                                                                                           SPLNĚNO
  –          MěÚ zajistil školku. Je jen škoda, že se tak stalo až po velké nátlaku rodičů, když KDU je ve vedení obce již tolik let.
  Spolupráce na rekonstrukci Sokolovny                                                                                NESPLNĚNO
  –          Na Sokolovně se nic neděje
  Podpora vzdělávacích institucí                                                                                             NESPLNĚNO
  –          Nemáme žádné informace o konkrétních krocích podpory
  Loučení s prázdninami a nové akce pro mladé                                                                                     ?
  –          Nemáme přehled, co konkrétně ČSSD připravuje a nerealizuje

   MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ MĚSTA:

  Formulování hlavních funkcí a podoby města                                                                        NESPLNĚNO
  –          Nevím, co si mám pod tímto představit – jediné co mohu hodnotit je zřízení a vedení komise pro strategii a tato činnost p.Nováka byla naprosto katastrofální

  –          Příklad – http://ciste-slapanice.cz/2012/10/koalice-zrusila-komisi-pro-strategii-protoze-opozice-nespolupracovala-a-jaka-je-pravda/

  Široká a jasná komunikace s občany                                                                                   NESPLNĚNO
  –          Co to je?
  Geografický informační systém pro další územní rozvoj                                                         NESPLNĚNO
  –          Co to je?
  Využití vědeckého potenciálu Brna                                                                                      NESPLNĚNO
  –          Nemáme žádné informace o využití vědeckého potenciálu Brna

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.