V Archiv
 • Jak dál s novým územním plánem Šlapanic

  Krajský úřad podle svého sdělení (viz zde KrUJMK_odpov_stiznost_koncept_UP) neshledal důvody pro zahájení dozorové činnosti v přípravě územního plánu Šlapanic. Jedná se o reakci na naši stížnost na postup ZM, které zrušilo v červnu svým usnesením koncept ÚP a nařídilo zahájit práce na návrhu ÚP bez toho, že by pořizovatel zpracoval a odpověděl na připomínky podané ke konceptu ÚP.

  Cílem tohoto kroku zastupitelstva je snaha lobbistické skupiny KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD zrealizovat obří průmyslovou půdu pro firmu CTP Invest, s.r.o.  Zástupci KDU-ČSL se namáhají, protože buď přímo jsou vlastníky pozemků pod budoucí zónou ( a své pozemky tudíž výhodně zpeněží) jako např. tajemník MěÚ Šlapanice V. Hrabálek (KDU-ČSL) nebo jsou spřízněni stranickou příslušností jako starosta a poslanec J. Klaška nebo bývalý náměstek hejtmana a bývalý zastupitel a radní V. Horák (všichni KDU-ČSL). U zbývajících 2 stran lze předpokládat existenci podezřelých koaličních dohod ( jak je zmiňuje starosta v 52. minutě záznamu 15. ZM). Nečisté praktiky a nezájem koalice je řešit můžete vidět např. při projednávání otázky členství Šlapanic ve sdružení vlastníků (viz 1:45:05 záznamu 15. ZM).

  Co znamená pro občany tento postup KrÚ JMK:  nyní se připravuje návrh nového územního plánu, který bude obsahovat průmyslové plochy pro firmu CTP Invest nikoliv v územní rezervě, ale rovnou v návrhových plochách – tudíž rovnou k realizaci. Obsahem návrhu budou nejspíše opět i protipovodňová opatření v centru Šlapanic a další záměry předložené již v konceptu. Konkrétní podobu však uvidíme až po předložení návrhu veřejnosti.

  Zrušení konceptu ÚP má i fnanční dopady, za zpracování konceptu a posouzení jeho vlivů na životní prostředí jsme zaplatili již zpracovateli firmě UAD Studio 1, 5 milionu Kč. Tento koncept a posouzení vlivů byly přitom zpracovány tak špatně, že byly vlastně nepoužitelné, jak konstatuje KrÚ JMK ve svém sdělení (str. 3). Na otázku finančního vypořádání s dodavatelem, který odevzdal takto špatně zpracované dílo, se dotazujeme marně již více než 5 měsíců. Kromě lží (starosta např. tvrdí, že město ještě zpracovateli za vyhodnocení vlivů nezaplatilo – fakturu však máme k dispozici) jsme se zatím nic podstatného nedozvěděli.
  Předložení návrhu nového ÚP lze očekávat nejpozději začátkem příštího roku (možná zase o Vánocích jako minule). Koalici KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD totiž zbývá k jeho schvalování už jen necelý rok do konce jejich volebního období. Je tedy jisté, že se budou snažit.

  Občané i zástupce veřejnosti budou muset znovu absolvovat kolotoč podávání připomínek a námitek. Čisté Šlapanice budou celý proces pozorně sledovat i nadále a budeme Vás informovat. Na přípravu návrhu ÚP se budeme ptát již na dalším zasedání zastupitelstva, které se bude konat 11. 12. 2013.

Komentáře jsou uzavřeny.