V Archiv
 • kamera

  Záznam 13. ZM 2013 – 2. část

  Se zpožděním, ale přece zveřejňujeme další část zasedání 13. ZM. Za zpoždění se omlouváme, řešíme technické záležitosti. Ale ty už jsou snad nyní vyřešeny a další zveřejňování záznamů by mělo probíhat hladce. Obrovské poděkování na tomto místě patří Kateřině Migdauové, která si celou záležitost vzala za svou a dotáhla do konce. Díky, Katko!

  Zápis 13. zasedání ZM naleznete zde a můžete posoudit, nakolik zápis odpovídá realitě.

  0 min –  bod 20a: Veřejná soutěž na výběr dodavatele finančních služeb
  0:40  – Bod 21: Zdravé město (náš komentář k projektu viz zde)
  2: 25 – diskuse k bodu 21
  10:49 – diskuse k bodu 21 – vystoupení radního za TOP09 J.Zycháčka
  18:40 – Bod 29: Bytové družstvo Šlapanice, družstvo (bytovky Na Zahrádkách) s velmi zajímavou diskusí
  32:34 – Bod 23: Obec.závazná vyhláška o regulaci hazard.automatů
  45,24,17 – Bod 24:  Územní plán Šlapanice
  1h: 04min – vyjádření Čistých Šlapanic k navrhovanému postupu ZM

   http://vimeo.com/74746883

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

  Náš komentář k jednotlivým bodům:

  Vypichujeme určité body, ze kterých je zřejmé, proč koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD nestojí o zveřejňování záznamů zasedání pro občany. Shrnuto a podtrženo: vystoupení koaličních zastupitelů, a především starosty obsahuje buď demagogická nebo dokonce vyloženě nepravdivá tvrzení, navenek vyplouvá neochota naslouchat opozici. Starosta v roli moderátora diskuze”stírá”nevybíravým způsobem jak opoziční zastupitele, tak občany. Radním čouhá sláma z bot a většina koaličních zastupitelů mlčí, protože zřejmě o projednávaných tématech absolutně nic neví.

  Za nejzávažnější považujeme diskuzi k územnímu plánu Šlapanic v bodě 24. Tvrzení starosty a ing. Meitnerové (vedoucí stavebního úřadu), příp. zastupitele a bývalého starosty J. Střechovského (Zdravý rozum) jsou výhradně účelová, demagogická a velmi manipulativní. Předpokládat, že neznají novelu stavebního zákona vztahující se k projednávanému územnímu plánu, v jejich případě  nelze a tak se musí jednat opravdu o účelovou manipulaci jak se zastupiteli, tak s občany.
  Společně tvrdili, že ke kroku úplného zrušení již zpracovaného konceptu a přípravě nového návrhu přistupují výhradně a hlavně kvůli tomu,
  1. aby se vše řádně projednalo s dotčenými orgány. Dodržení postupu podle přechodných ustanovení , který jsme navrhli, však projednání s dotčenými orgány nevylučuje, naopak opakovaně nabízí možnosti projednávat změny v návrhu ÚP s dotčenými orgány viz §52-53 Řízení o územním plánu Stavebního zákona. Navíc nakonec starosta přistoupil v závěru diskuze(1h:29min) na arogantní a velmi svéraznou až hloupou interpretaci stavebního zákona J. Střechovského, že dotčené orgány “nemají do tvorby našeho (šlapanického) územního plánu” co kecat” (viz 1h:22min.). Dotčené orgány v případě tvorby územního plánu totiž zastupují veřejný zájem, na který pánové Klaška a Střechovský či Hrabálek(tajemník) zvysoka kašlou – dotčené orgány jsou například Hygienická stanice, která se vyjadřuje k ochraně zdraví občanů, orgány ochrany životního prostředí, civilní či požární ochrana , doprava apod.
  2. aby nebyly “zahozeny” podané připomínky a námitky ke konceptu ÚP. Opak je pravdou. Zahozeny budou právě jejich přístupem. Podle přechodných ustanovení a starého stavebního zákona by byly připomínky a námitky zapracovány a použity k návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Nyní není jasné, jak s nimi město či stavební úřad naloží. Po přípravě návrhu ÚP vycházejícího z konceptu umožňuje totiž stavební zákon další kolo připomínkování a podávání námitek k návrhu.
  Jinými slovy po legislativní stránce je vše ošetřeno a umožněno – jak dostatečné projednání s dotčenými orgány, tak ochrana podaných připomínek a námitek ke konceptu.

  Jako jediný a hlavní důvod tohoto postupu se tak jeví snaha vložit do návrhu územního plánu průmyslové plochy, jak ostatně bylo deklarováno v podkladu pro zastupitele k tomuto bodu. Zbytek jsou opravdu jen a jen demagogické řeči. Těžko říct, proč se starosta nedokáže na veřejnosti přimět říci pravdu.

  Perličky:
  v 55. minutě J. Střechovský tvrdí, že hlavním důvodem pro realizaci průmyslové zóny je snaha o řešení dopravní situace ve Šlapanicích. Je třeba připomenout, že J. Střechovský byl mezi prvními, komu společnost CTP Invest spolu s tajemníkem V. Hrabálkem vyplatila odměny za jejich zásluhy při realizaci průmyslové zóny CTP. O své odměně a dalších ujednáních s investorem CTP pan Střechovský velmi skromně mlčí.
  v 1h.:03 starosta tvrdí, že při zahájení projednávání konceptu ÚP nebylo jasné, zda bude platit novela stavebního zákona. Novelu stavebního zákona odhlasovala poslanecká sněmovna již v polovině září 2012, tedy 3 měsíce před zveřejněním konceptu. Celá republika kromě našeho stavebního úřadu a starosty tedy věděla, že od 1. 1. 2013 vstupuje novela stav. zákona v platnost.
  v úvodu: záhadné vystoupení poručíka Policie ČR, který dostal od starosty prostor ke svému vyjádření, přestože není zastupitelem a možná ani občanem Šlapanic.
  V průběhu projednávání tohoto bodu je také vidět, že stážista Ekologického právního servisu se panu starostovi slušně představil na jeho dotaz, a že tedy údajná “legitimace” studenta Městskou policií o přestávce jednání byla ve skutečnosti opravdu pokusem starosty nechat studenta vyvést ze zasedání.

  K bodu 21: Zdravé město najdete naše celé vyjádření  zde. Jedná se o naprosto zbytečně vyhozené peníze, které měly být použity na reálná opatření. 

  Z diskuze vybíráme pro dokreslení portrétu radního za TOP09 J. Zycháčka jeho prohlášení o tom, proč jezdí po Šlapanicích autem viz 10min:49.  Ve 12:20 starosta manipulativně tvrdí, že opozice nenabídla žádná řešení finančních záležitostí. A pravda? Na neveřejných finančních seminářích zastupitelstva a ve finančním výboru prostřednictvím své zástupkyně jsme navrhli elektronické aukce, zlepšení výběrových řízení pro veřejné zakázky města, které radnice sice postupně realizuje, ale vydává je za své nápady.
  Z diskuze mezi místostarostou za TOP09 P. Horákem a občany, členy bytového družstva zase vyplývá, že “Otevřený úřad” a dobrá komunikace s občany jsou jen řeči radnice.

  Zajímavá je také diskuze zastupitelů k bodu 23 – obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardu. Za zmínku stojí již tradičně vystoupení radního J. Zycháčka (43.minuta), který máchá nepravdivými čísly, když tvrdí, že v ČR je registrováno 5000 gamblerů a 150 000 alkoholiků, kvalifikované odhady primáře K. Nešpora, primáře oddělení Bohnic pro léčbu závislostí jsou mnohonásobně vyšší viz zde. Počty alkoholiků jsou dvojnásobné než uvádí J. Zycháček. Jako obvykle je také bohužel diskuze vedena koaličními zastupiteli mimo věcnou rovinu a se snahou o osobní útoky na opoziční zastupitele.

Komentáře jsou uzavřeny.