V Archiv
 • Šlapanice mají peněz na rozdávání, říká koalice KDU, TOP09 a ČSSD

  Koalice neschválila náš návrh na zrušení postu místostarosty (návrh viz zde)
  Zastupitelstvo schválilo pro Šlapanice 2 uvolněné místostarosty. Od uvolněného místostarosty se očekává, že ho zaměstnavatel uvolní, aby se mohl funkci věnovat naplno. Místostarosta Novák (ČSSD) se zařadil mezi vykuky v naší politice, kteří stíhají funkcí několik. Argumentuje tím, že své vlastní zaměstnání vykonává po večerech a o víkendech, případně si bere dovolenou.

  Byl by rád, kdyby mu Čisté Šlapanice prokázaly, kde něco zanedbal či nestihl. Není naším cílem vyhledávat, co který místostarosta nestíhá. Ale v případě místostarosty Nováka se příklad nabízí sám –  příprava Strategie rozvoje města, kterou si vzal pod patronát právě místostarosta Novák. Pořízení strategie rozvoje města schválilo ZM na 5. zasedání v roce 2011. Podle vyjádření společností, které se na přípravě strategii měst podílejí jako odborníci, není problém kvalitní strategii města pořídit během jednoho roku. Je konec roku 2013 a Šlapanice to pod vedením uvolněného místostarosty Nováka možná zvládnou za dvojnásobně delší dobu než ostatní. Proč asi? Místostarosta se také pokusil obejít během přípravy návrhy ostatních stran v zastupitelstvu na konání výběrových řízení a nechal si schválit dotaci města pro školu – sám měl přitom stát jak na straně poskytovatele dotace, tak na straně příjemce dotace (více o strategii zde nebo zde).

  Nikdo nechce, aby pan Svatopluk Novák pracoval pro město jako místostarosta zadarmo, mohl by například pobírat plat jako neuvolněný místostarosta. Jistý rozdíl tu ovšem je: jako uvolněný místostarosta pobírá ve Šlapanicích (7 000 obyvatel) cca 39 700,- Kč. Jako neuvolněný by mohl pobírat cca 7 500 viz nařízení vlády zde. Tento rozdíl reálně odpovídá tomu, když se někdo věnuje něčemu naplno a když to dělá ve svém volném čase. Ano, je rozdíl mezi časovou flexibilitou vysokoškolského pedagoga a dělníka s píchačkami, ale je opravdu ve výši celého platu? Pokud se místostarosta Novák může domnívat, že ano, mělo by se naše vysoké školství nad sebou hluboce zamyslet.

  Navrhli jsme řešení, které mohlo ušetřit peníze občanům a mohly být věnovány na něco smysluplného. Povinnosti místostarosty by mohly být mj. rozděleny mezi výbory a komise města, které jsou naopak vytěžovány tak málo, že se některé sejdou i méně než než jednou do roka (viz zde).

  Z diskuze na toto téma na zasedání vyjímáme výroky, které se vyznačovaly spíše kuriózností:

  Mistostarosta Novák: městu ušetřil peníze, neboť zastává povinnosti, které předtím zastával vedoucí SATESa. Chce, aby mu někdo prokazoval, kde chyboval. Ovšem sám žádná pochybení ve své práci nevidí. Nabízí občanům, aby si sedli před jeho kancelář a kontrolovali jeho pracovní dobu.

  Komentář: to, že někdo sedí v kanceláři, zdaleka neznamená, že pracuje, jak má.

  Starosta: střídavě argumentoval tím, že on končí s prací pro město ve 22.00 večer. Nezpochybňujeme toto tvrzení a naopak podporuje náš názor, že u naplno realizované funkce další zaměstnání prostě stihnout nelze.
  Ptal se také, zda může sdělit náš názor na to, že veřejné funkce se nemají kumulovat, lidem, se kterými ten den komunikoval (pan prezident a zřejmě další prominenti).

  Komentář: Ano, samozřejmě že může. Kumulování veřejných funkcí občanům obecně vadí a my nejsme výjimkou.

  Radní Zycháček (TOP09):sdělil na zasedání, že on sám stíhá 2 firmy, předsednictví ve fotbale a ještě chodit za děvčaty
  (pozn. výroky radního J. Zycháčka je třeba vždy brát s rezervou, na zasedáních ZM se jeho projevy vyznačují spíše osobními útoky někdy i urážkami, probíraným tématům se věnuje spíše povrchně a se snahou pobavit veřejnost či koaliční partnery)

  Místostarosta Horák: spolu se starostou zpochybňoval, že by město mohlo ušetřit zrušením postu místostarosty cca 750 000,-.  Neuvedl proč si to myslí. Podle našeho výpočtu vynaloží město přímo na odměny místostarostovi (včetně odvodů soc. a zdrav.) cca 640 000,-.  Vyčísleny do koruny nejsou, ale samozřejmě existují náklady na kancelář, telefony, cestovní náhrady, školení aj. Na 750 000,- Kč se tak výdaje města na post místostarosty vyšplhají zcela hravě.

  Komentář: tušíme, že zde bude zakopaný pes typu my o voze, on o koze 🙂

  Závěr: Koalice odmítá šetřit na postu místostarosty, toto místo totiž hraje důležitou roli při vytváření vládnoucí koalice  a  Šlapanice mají peněz na rozdávání. Podstatnou roli při rozdávání bohužel hraje, na čí straně stojíte.

Komentáře jsou uzavřeny.