V Archiv
 • Předvolební sliby – 2.díl – TOP09 vs. realita po 3 letech vládnutí

  Šlapanicím vládne kolalice KDU, ČSSD, TOP 09 (a s tichou podporou i p.Střechovský). Má tedy dostatek hlasů na to, aby prosadila cokoli uzná za vhodné. Kromě financí jí nebrání nic v realizaci.

  Dnes se podíváme na plnění slibů další koaliční strany – TOP09 – opět jsme  udělali jednoduché členění “stavu plnění” (počet uvádí, kolikrát je daný slib v příslušné kategorii):

  ŘEŠÍ SE 5x Slib se řeší, realizuje, zatím není dokončen
  V NEDOHLEDNU 1x Slib nemá žádný nebo minimální výhled na dokončení či realizaci
  ČÁSTEČNĚ 2x Slib je plněn jen s velmi malou změnou nebo obsahuje spoustu zvláštních souvislostí
  NESPLNĚNO 6x Slib je nesplněn a pravděpodobně už se nestihne splnit.
  ? 2x Neumíme posoudit plnění slibu
  NESMYSL 1x Slib je holý nesmysl – např. město nemá vliv na splnění
  SPLNĚNO 2x Slib byl již splněn

  A nyní podrobně k jednotlivým slibům – upozorňujeme, že jde o pohled některých občanů a zastupitelů ČŠ, nemáme tedy všechny informace a neumíme tedy ani přesně všechny aktivity posoudit:

  Základní škola

  Máme zpracovanou studii, která zahrnuje prvky obnovitelných zdrojů energie – tato kombinace má reálnou šanci uspět v žádosti o poskytnutí významné dotace.                                                                ?
  Bylo již vyhlášeno výběrové řízení a rozhodnuto o dodavateli – ale jak je to s prvky obnovitelných zdrojů? To opravdu nevíme.

   ICEC

  Zasadíme se, aby tento projekt získal celorepublikovou publicitu, která se přenese na úroveň Evropské unie, pro kterou je ekologie stěžejním a dotacemi podporovaným tématem                               NESMYSL
  Dotlačit problematiku areálu ICEC ve Šlapanicích na Evropskou půdu? To tedy není malý cíl – bohužel ale nevíme, zda má projekt publicitu aspoň v Praze, když ani ve Šlapanicích ne.

  Tvorba cen stočného a vodného

  Vyvoláme nová jednání tvorby cen vodného a stočného v budoucnu a zasadíme se o snížení jeho maximální hranice                                                                                                            NESPLNĚNO
  Slib „vyvolat jednání“ asi nemá cenu hodnotit – a ceny? Rostou, rostou …

  Kulturní dům v bedřichovicích

  Budeme hledat možnost financování celkové rekonstrukce budovy, která povede k vybudování důstojného stánku pro pořádání …                                                                                                      NESPLNĚNO
  Projekt finance nezískal

  Průmyslová zóna jako přínos pro město

  Budeme klást důraz na realizaci dostatečného urbanistického filtru oddělujícího zónu od rodinné zástavby                                                                                                                    V NEDOHLEDNU
  To uvidíme až se začne zóna rozšiřovat
  Podpoříme budování obchvatné komunikace od Kobylnic na ulici Evropskou k dálnici D1 …     NESPLNĚNO
  Zatím nikdo nejedná s vlastníky pozemků, nejsou připraveny peníze na jejich výkup, oficiálně se touto záležitostí nikdo nezabývá (dle zástupce města p.Střechovského)

  Nové sběrné středisko odpadů

  Za pomoci až 90% dotací se zasadíme o vybudování nového sběrného střediska na pozemku města na ulici Zemědělská                                                                                                                    ŘEŠÍ SE
  Dotace byly získány- středisko se připravuje

  Podpora volnočasových a sportovních aktivit

  Lepší vzájemnou komunikací mezi žadateli o dotace a městem budeme ještě výrazněji podporovat kulturní, společenské a sportovní dění ve městě                                                                  NESPLNĚNO
  Slibem nezarmoutíš – jak se takový slib hodnotí?Nejsem členem žádného spolku, takže neumím vyhodnotit, zda se komunikace zlepšila. Co umím hodnotit je výše finanční podpory v tomto volebním období: Dotace z vlastních prostředků: v r.2010 = 695tis., v r.2013 = 623tis.

  Cyklostezka mezi šlapanicemi a bedřichovicemi

  Vybudujeme část cyklostezky od Černého splavu k Bedřichovicím a následně přejdeme k první etapě od Šlapanic k Černému splavu                                                                                                     ŘEŠÍ SE
  Probíhá vykupování pozemků a příprava

  Reprezentativní dětské hřiště

  Zasadíme se o vybudování jeho druhé etapy v prvním pololetí 2011                                          SPLNĚNO
  Pokud je tím míněno hřiště v parku, pak je asi úkol splněn

   

  Dále:

  Tvorba nového územního plánu                                                                                     ČÁSTEČNĚ
  –          ÚP se připravuje, bohužel jeho tvorba má celou řadu „ale“-          http://ciste-slapanice.cz/2013/07/koalice-schvalila-postup-ktery-neni-v-souladu-se-zakonem/–          http://ciste-slapanice.cz/2013/04/krajsky-urad-jmk-neschvalil-koncept-up-slapanic/
  Opravy chodníků                                                                                                                    ŘEŠÍ SE
  –          opravy chodníků probíhají
  Řešení kapacity mateřských škol                                                                                      SPLNĚNO
  –          MěÚ zajistil školku. Je jen škoda, že se tak stalo až po velké nátlaku rodičů, když KDU je ve vedení obce již tolik let.
  Zlepšení činnosti městské policie                                                                                                  ?
  –          nechť občané posoudí sami
  Řešení nevyužité parcely na křižovatce Nádražní – Čechova                                        ČÁSTEČNĚ
  –          slib je v podstatě splněn – jen nevím, jestli máme dřevěné stánky považovat za splněný slib
  Podpora místního Gymnázia a ZUŠ                                                                                               ?
  –          možná podporují, bohužel nevím jak
  Rozšíření nákupní sítě                                                                                                             ŘEŠÍ SE
  –          MěÚ zajistil, ale společnost TESCO pozastavilo své investice.
  Zlepšování kvality životního prostředí                                                                         NESPLNĚNO
  –          pod tímto slibem se může schovat všechno, i vysázení pár stromků je zlepšením životního prostředí. Bohužel ve Šlapanicích je situace, že i ty nové stromky vlivem následné „péče“ často hynou
  Upřednostňování morálních zásad, právního řádu a vstřícného přístupu k občanům                                                                                                                                                NESPLNĚNO
  –          zajímavou ukázkou bylo už koaliční jednání, kdy TOP09 slibovala, že do koalice s KDU nepůjde a změny v čele kandidátky, kdy se zvláštním způsobem ocitl z 5.místa v Zastupitelstvu p.Zycháček (TOP09 má jen 2 kandidáty)–          můžeme také hodnotit podle chování zastupitelů – a zde je dobrým příkladem opět p.Zycháček, který má v oblibě osobní útoky, zejména na účet zastupitelů ČŠ (zvláštní morální zásady)–          TOP09 výrazně podporuje „zametení“ zvláštního doplňku smlouvy mezi sdružením vlastníků půdy a CTP pod stůl–          a rovněž podpořilo konfliktní zpracování ÚP – http://ciste-slapanice.cz/2013/07/koalice-schvalila-postup-ktery-neni-v-souladu-se-zakonem/
  Ochranu mládeže před působením negativních společenských vlivů                                           ?
  –          nevím, co si mám pod tímto slibem představit – zákaz Internetu ve Šlapanicích?
  Obohacení života seniorů, a to za jejich aktivní účasti                                                                 ?
  –          nemáme žádné informace, takže neumíme vyhodnotit
  Koncepční řešení parkování a dopravy ve městě                                                               ŘEŠÍ SE
  –          zpracovává se koncepce dopravy – koncepce je v podstatě dána současným stavem zástavby, rozmístěním nákupních, pracovních, obslužných a jiných center – lze udělat dílčí opatření, ale celková koncepce je již dána.

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.