V Archiv
 • 15. zasedání ZM našima očima

  Informace  z 15. Zasedání ZM dne 25. 9. 2013
  (záznam zasedání připravujeme)

  Z projednávaných bodů považujeme za důležité:

  Kontrola členství města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  Koaliční zastupitelé neschválili kontrolu členství města ve Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice a nakládání s pozemky, se kterými město do tohoto sdružení vstoupilo. (Celý návrh viz bod 15 programu zde). Koalice tak i přes nesouhlas více než 2500 občanů pokračuje v netransparentní přípravě průmyslové zóny. Náš komentář naleznete zde.

  Při podání tohoto bodu pokračujeme ve své snaze o rozkrytí průhledně neprůhledného nakládání s pozemky města a zájmů, které stojí v pozadí prosazování průmyslové zóny. Nejspíše jde o kombinaci soukromých zájmů a možného financování  politických stran tak, jak jsme to viděli v případě celostátně známých případů. Musíme se ptát, kdo vlastně zastupuje šlapanické občany při realizaci či nerealizaci průmyslové zóny?

  Koalice neschválila náš návrh na zrušení postu místostarosty.

  Má se uvolněný místostarosta naplno věnovat své funkci a pobírat za to zaslouženou a oprávněnou odměnu? Nebo má jako mnoho dalších politiků předstírat, že stíhá vše a pobírat “oprávněnou” odměnu? Nebylo by lepší místo vydržování 2 uvolněných místostarostů mít jednoho kvalitního a funkčního a za ušetřené peníze opravovat chodníky? Podle naší koalice KDU, TOP09 a ČSSD nebylo. Náš komentář zde.

  Na co jsme se ptali v diskuzi občanů a zastupitelů:

  • Obsazení postu ředitele ZŠ Šlapanice
   Zajímalo nás, proč si Rada města vybrala právě Mgr. Skočovského na pozici ředitele ZŠ Šlapanice. Kromě nejasných okolností při odchodu bývalého ředitele ZŠ M. Klašky, který pak s přehledem zvítězil ve výběrové komisi, nás zajímá volba Rady města z poměrně jednoduchého důvodu – Mgr. Skočovského neprovází  nejlepší pověst. Ze svého minulého působení na ZŠ Kamenačky Brno byl odvolán, důvod – zprávy České školní inspekce.
   Odpověď starosty s 5 měsíčním zpožděním:  Vše je v pořádku, z písemné odpovědi by se mohlo zdát, že Rada města neměla jinou možnost  – posuďte sami zde.
  • Proč je územní plán města Šlapanice cca 2,5x dražší než doporučení metodického pokynu České komory architektů?
   Odpověď starosty opět byla poskytnuta až  po zákonné lhůtě a navíc jako obvykle je nedostatečná. Starosta nedokázal odůvodnit cenu nového územního plánu Šlapanic (3, 7 mil. bez DPH, 4, 4 mil. s DPH). Minimální doporučená cena České komory architektů je pro město velikosti Šlapanice (7 000 obyvatel) 1, 420 mil. Kč bez DPH.  Šlapanice se svou cenou za ÚP blíží spíše městu s 30 000 obyvatel. Pro srovnání lze také uvést, že města srovnatelná se Šlapanicemi vysoutěžila bez problémů ceny spíše se blížící doporučení ČKA. Krajský plán pro celý JMK stál cca 5-6 milionů Kč.  Starosta uvedl, že KrÚJMK, který částečně dotuje nový ÚP, neshledal na výši ceny nic závadného.
   Náš komentář: Není třeba, aby město vysoutěžilo nejnižší možnou cenu na úkor kvality, ale v případě Šlapanic předražený územní plán vzbuzuje silné pochybnosti o hospodaření s financemi města. Koncept nového ÚP předložený vybraným a drahým zpracovatelem navíc nezískal ani potřebné stanovisko KrÚJMK ( viz zde)
  • Podnikne vedení města kroky k omezení hluku z dálnice D1?
  • Občané Bedřichovic, ale už i Šlapanic si stěžují na hluk  z dálnice D1. Podáváme proto již po několikáté podnět vedení města, aby se zvýšeným hlukem z D1 zabývalo.
   Odpověď starosty: podle jeho informací byl pro úsek D1 v okolí Šlapanic naplánován pro rozšíření povrch, který výrazně sníží hluk. Rozšíření je však odloženo na neurčito. Vedení města zváží oslovení Ředitelství silnic a dálnic.
  • Náš názor: protihlukové stěny jsou postaveny podél většiny míst na D1 v bezprostředním sousedství obytné zástavby. V okolí Šlapanic a Bedřichovic však nikoliv, přitom se jedná o jednu z nejfrekventovanějších částí D1. Peněz nebude nikdy dostatek, proto nemá smysl čekat na slibované rozšíření D1 a s ním slibované nové povrchy a protihlukové stěny, ale má smysl jednat s ŘSD už teď a snažit se o snížení hlukové zátěže obyvatel už nyní.
  • Zvýšení komínu Tondachu
  • Ve svých předvolebních slibech KDU mj. slíbilo: “Zajistíme maximální omezení zápachu z výrobního závodu cihelny TONDACH zajištěním potřebných souhlasů (letiště Brno), důrazem na rychlou výstavbu vyššího komína a pokračující kontrolou dodržování technologické kázně.” (předvolební sliby KDU najdete například zde)Cihelna Tondach bohužel stále zapáchá – tak jsme se zeptali, jak to vypadá s dodržením předvolebního slibu KDU?
  • Odpověď: starosta si nebyl jist, zda opravdu toto bylo mezi předvolebními sliby KDU. Zkusí se zamyslet… Jak to může po 3 letech nicnedělání dopadnout?
  • Skládka SATESa
   Stále se na nás obracejí občané, kteří si stěžují na přetrvávající zápach ze skládky nebezpečného odpadu. Jednatel SATESa, místostarosta Novák uvedl, že jeho osobně už nikdo se stížnostmi na zápach ze skládky nekontaktuje, on sám téměř nic necítí…Požádali jsme ho, aby se situaci věnoval. Občané mu už totiž nepíší a nevolají, protože mají pocit, že to není nic platné.
  • Skatepark za ZŠ Šlapanice
   Zastupitel za Čisté Šlapanice předal stížnost občanů na hluk a obtěžování lidmi/dospívajícími především v nočních hodinách ze skatového hřiště vedle areálu ZŠ. Toto hřiště vybudovalo a otevřelo město, nyní ho nechává chátrat.
   Na zastupitelstvu zazněly restriktivní návrhy na zklidnění hřiště spolu s ujištěním, že rušící skupina mládeže by se na hřišti již neměla vyskytovat. Bohužel návrhy opatření, které padaly na ZM, byly vesměs restriktivní – zakážeme, nedovolíme, oplotíme, kontrolujeme. Komentář: Je pravda, že častější výskyt Městské policie zvláště v nočních hodinách na těchto problémových místech by naší policii slušel daleko více než jejich zbytečná přítomnost na zasedání zastupitelstva. Ale daleko větší pravda je, že dospívající mládež ve Šlapanicích má velmi omezené možnosti zábavy a míst, kde by byli vítáni. Nemusí se nutně jednat o organizovanou zábavu, ale o prostor, kde by se mohli nerušeně setkávat. Podáváme jako návrh k zamyšlení. O dalším postupu města budeme informovat.
  • Zvýhodnění občanů, kteří se starají o pozemky města
   Již na 5. Zasedání ZM (r. 2011) padl návrh, aby město bylo vstřícné vůči svým občanům , kteří se starají o pozemky města a současně mají zájem o jejich pronájem.
   Náš názor: město by mělo těmto občanům vyjít vstříc např. slevou za pronájem pozemků. Ptali jsme se, v jakém stavu je tento návrh po 2 letech poté, co zazněl? Podle starosty RM o této možnosti jedná, možná bude na prosincovém ZM předložen návrh na řešení této situace.
  • Podnět RM, aby vstoupila v jednání se sousedními obcemi kvůli nebezpečné zastávce IDS Kalvodova.
   Náš názor: vhodnější by byl přesun na ulici Riegerova. Úředník z JMK vyjádřil obavy z postoje starostů obcí, jejichž občané spoje využívají.
   Výsledek: starosta chtěl vědět, který úředník JMK tento názor vyjádřil (asi aby mu mohl poděkovat), návrh zváží. Zeptáme se na dalším zasedání, jak úvahy vedení města dopadly.
  • Jak dopadla stížnost Čistých Šlapanic na postup zastupitelstva, které zrušilo koncept nového územního plánu a chce pokračovat rovnou návrhem?  (postup ZM viz zde). Dotaz zazněl z úst radního J. Zycháčka.
   Odpověď zní: Na postup ZM jsme podali stížnost na Ministerstvu vnitra ČR, které ji předalo Ministerstvu pro místní rozvoj. MMR odpovědělo, že tento případ nespadá do jeho kompetence, ale do kompetence Krajského úřadu JMK. (taky už vám to připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce?) V obecné rovině pak vyjádřilo přesvědčení, že je plně v kompetenci zastupitelstva rozhodnout se pořídit nový územní plán, ukončit jeho pořizování či pořídit jeho změnu. (celé sdělení MMR najdete zde) Podle našeho názoru však naše zastupitelstvo udělalo něco jiného a proto naše stížnost putovala i na Krajský úřad JMK. Jak naši stížnost posoudí Krajský úřad, bude jistě zajímavé. Už proto, že naše město svůj postup s Krajským úřadem konzultovalo, takže jak JMK posoudí svůj vlastní postup? Dáme vám vědět.

  Jako vždy doporučujeme osobní návštěvu zastupitelstva, přijďte se podívat, jak se chovají a jednají vámi zvolení zastupitelé. Na zastupitelstvu můžete dost často slyšet a vidět, co si myslí o svých voličích. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 11. prosince.

Komentáře jsou nyní uzavřeny.