V Volby
 • 1.díl seriálu – hodnocení práce komisí a výborů – tentokrát KTI

  Máme za sebou 3 roky volebního období – proto bychom se rádi podívali jakým způsobem pracují komise a výbory, které mají být výrazným pomocníkem vedení obce. Jako první jsme se pokusili zhodnotit práci KOMISE PRO TISK (KTI) – jde o pohled zástupce ČŠ v Komisi.

  Název komise: Komise pro tisk a informace (KTI)
  Předseda komise: Kotulánová Hana (KDU-ČSL)
  Zástupce ČŠ: Růžička Radek

   

  Jak často se schází Zpočátku (2011) cca 1x měsíčně, potom řidčeji. Dle vzájemné dohody z poslední schůze se KTI svolá dle potřeby k řešení konkrétního úkolu, podnětu.
  Kdy byla poslední schůzka: V první polovině roku 2012
  Jaká je účast členů: Standardní účast 4 – 5 členů, nejvíce p.Kotulánová (KDU), p.Růžička (ČŠ), p.Mrkvica (ODS), p. Bělohoubková, p.Ťápal (pracovník úřadu).Někteří členové z různých důvodů z komise průběžně odešli, počet členů KTI nebyl Radou města několik měsíců doplněn na plný stav (tedy 7).

   

  CO KTI V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ ŘEŠILA:                                    hlavní témata

   

  Téma

  Závěr – výstup

  1. Návrhy na širší propagaci města – zřízení KIC (kulturního informačního centra). Nerealizováno, pozastaveno z důvodů finančních a prostorových.
  2. Aktualizace seznamu šlapanických služeb. Vyšel jako příloha Zpravodaje.
  3. Návrhy ke Zpravodaji (2011, 2012) směřující k objektivnímu a vyváženému poskytování informací občanům. Rada města zamítla jako neopodstatněné.
  4. Připomínkování politicky „neškodného“ obsahu Zpravodaje. Zařazení 2 nových sekcí do Zpravodaje.
  5. Připomínkování některých vyhlášek, připomínkování nové podoby městských webových stránek. Některé připomínky zohledněny a realizovány.

   

  JAK HODNOTÍM PŘÍSTUP RADY MĚSTA K PRÁCI KTI – jako člen komise?

  Rada města komisi úkoluje pouze drobnými, méně důležitými úkoly – připomínkovat projekty, které už rozběhla a jsou před finalizací (např. nový web města), realizovány tudíž mohou být jen v podstatě „kosmetické“ úpravy a návrhy.

  Rada nezadává KTI úkoly, které se týkají zásadních věcí.

  Projekty a náměty z vlastní iniciativy KTI mají šanci na podporu rady města pouze v případě, že jsou v souladu s tím, co už rada rozjela, nebo neohrožují monopol rady města nad kontrolou informací šířených městskými médii.

  V opačném případě výstupy KTI rada města sice probere, ale závěry se nerealizují.

   

  MŮJ CELKOVÝ DOJEM Z PRÁCE KTI:

  Komise je jen poradním orgánem rady města – RM však vnímá jen to, co chce slyšet. KTI dříve fungovala jako redakční rada Zpravodaje, v současné době nejsou žádné závažnější připomínky k městským mediím radou města reflektovány (zejména ne ty, které směřují k informační otevřenosti, pluralitě názorů a k narušení monopolu radnice na šíření „jediné pravdy“).

  Komise se tedy věnuje spíše drobnostem a převažuje pocit, že „nemá cenu něco tvořit“, protože výstupy KTI rada města slyšet nechce a návrhy neschválí.

  Náplň činnosti komise vzhledem k jejímu názvu považuji spíše za formální. Jistá frustrace z toho, že nemá cenu scházet se nad něčím, co RM nepřijme, vedla k tomu, že se KTI již přes rok nesešla.

  Radek Růžička

Komentáře jsou nyní uzavřeny.