V Archiv
  • Jak se dá zacházet s čísly v případě naší skládky …

    Pan MS starosta Novák nedávno s uspokojením konstatoval, že hodnoty 26 ug/m3 amoniaku naměřené na ulicích Slunná a Na Zahrádkách nepřekročili limitní hodnotu, která je 50 ug/m3, tudíž není se stran skládky čehokoliv obávat”.

    Zapomněl však dodat, že naměřená hodnota (26) stejně jako limit (50) jsou průměrné hodnoty za 24 hodin měření, respektive za 7 dní měření v našem konkrétním případě. Vzhledem k tomu, že intenzivní zápach, o který de facto šlo byl cca hodinu ráno a hodinu večer, kdy nastaly specifické klimatické podmínky pro vývin plynu z ukládané strusky.

    Z řečeného je tedy jasné, že pokud 24 hodinový průměr měření je 26 ug/m3, musí hodnoty v exponovaných dvou hodinách dosahovat více jak 300 ug/m3.

    K. Tesařík

Komentáře jsou uzavřeny.