• Zuřící Rada města

  http://ciste-slapanice.info/aktuality/zurici-rada-mesta

  Pro zajímavost vytahujeme některé citace:

  –  „Čisté Šlapanice dlouhodobě používají nestandardní metody, spočívající v manipulativním a účelovém zkreslování faktů, které si čtenář nemůže ihned ověřit”

  – “Rada města s plným nasazením usiluje o maximální a trvalý prospěch města”

  – “Rada města …Naopak, dlouho usilovala o obecně prospěšnou spolupráci”

  – “Jsme si vědomi, že ne každé opatření musí být přijímáno všemi občany pozitivně, vždy konáme s ohledem na obecný prospěch našeho města”

  Bohužel – žádná konkrétní informace, na kterou by mělo smysl reagovat.

   

  Nepřipomíná vám to historii?

  http://www.youtube.com/watch?v=BldDaEceBS0

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1989/422-mezi-obyvatelstvem-se-zacal-sirit-povestny-projev-milose-jakese-na-cervenem-hradku/

 • Koalice schválila postup, který není v souladu se zákonem …

  http://ciste-slapanice.info/aktuality/otevreny-dopis-zastupitelum-mesta-slapanice

   

  Možná si říkáte – co právník to jiný právní názor. Což bývá často pravda.

  Co ale udělá rozumný manažer, který řídí diskusi 2 stran kdy každá se “ohání” jiným právním výkladem?

  a) znovu potvrdí, že jeho právní výklad je ten správný a o jiném se bavit nebude

  b) dohodne se s druhou stranou na právníkovi, kterého budou akceptovat obě strany

  Která odpověď je správně?

 • Námět pro koalici – aneb “jak se může také chovat radnice”

  Malou inspiraci jak zpřístupnit jednání koalice občanům můžeme hledat v Líšni.

  Informaci p.místostarosty o zavedení on-line přenosu jednání ZM na webu si můžete přečíst zde: http://www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny-2012/t1362 (viz lednové číslo 2012 – úvodní článek).

  Ještě zajímavější je článek p.starosty Líšně o komunikaci občana se zastupitelem – http://www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny-2013/t2108 (viz únorové číslo 2013 – úvodní článek).

  Z něj bych vytáhl několik zajímavých myšlenek, které tato radnice zavedla:

  – elektronické hlasování zastupitelů (dá se dohledat kdo jak volil)

  – audiovizuální přenosy (k dispozici an webu)

  – zpřístupnění materiálů k jednání zastupitelstva (vč.důvodových zpráv)

  –  diskusní prostor pro občany během jednání zastupitelstva

  – veřejné debaty k daným tématům

  – rozšíření úředních hodin

  Z mého pohledu se takto chová starosta, kterého si mohu vážit. Je škoda, že stejnou zkušenost nemáme ve Šlapanicích.

  P.Zmeškal

 • Jak se dá zacházet s čísly v případě naší skládky …

  Pan MS starosta Novák nedávno s uspokojením konstatoval, že hodnoty 26 ug/m3 amoniaku naměřené na ulicích Slunná a Na Zahrádkách nepřekročili limitní hodnotu, která je 50 ug/m3, tudíž není se stran skládky čehokoliv obávat”.

  Zapomněl však dodat, že naměřená hodnota (26) stejně jako limit (50) jsou průměrné hodnoty za 24 hodin měření, respektive za 7 dní měření v našem konkrétním případě. Vzhledem k tomu, že intenzivní zápach, o který de facto šlo byl cca hodinu ráno a hodinu večer, kdy nastaly specifické klimatické podmínky pro vývin plynu z ukládané strusky.

  Z řečeného je tedy jasné, že pokud 24 hodinový průměr měření je 26 ug/m3, musí hodnoty v exponovaných dvou hodinách dosahovat více jak 300 ug/m3.

  K. Tesařík

 • DOJEM ZE ZASTUPITELSTVA – MÍSTO ODPOVĚDÍ OPĚT KÁZÁNÍ

  I třetí „dohrávka“ posledního jednání zastupitelstva města byla plná emocí. Starosta jako obvykle nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby si povýšeně rýpnul do lidí (ať zastupitelů či občanů), kteří nesdílejí jeho názory a postoje.

  Tak například si blahosklonně zahrál na pana učitele ve škole, kam podle něj patří ing. Pernica (ČŠ) jen proto, že žádá o vysvětlení k plánům kanalizace. Aniž by starosta zjistil, co je podstatou dotazu, spustil přednášku z jemu blízkého oboru prokládanou ironickými poznámkami na vzdělání tazatele. (Tady si dovolím malou odbočku. Proč starosta nevyzval doc. Nováka k vrácení vysokoškolského diplomu, když před časem tvrdil, že šíření amoniaku ze skládky lze zabránit postavením valu a vysazením zeleně kolem skládky, protože tento nebezpečný plyn je TĚŽŠÍ než vzduch? Jak by zdůvodnil doktor přírodních věd Novák realizaci zbytečných opatření, když amoniak je LEHČÍ než vzduch a nastavěné bariery by pro něj nebyly překážkou?)

  Na konkrétní dotazy jako obvykle dostali tazatelé obecné „neodpovědi“ – například proč je cena šlapanického územního plánu 3x vyšší, než je cena doporučená (cca o 3 mil Kč), se Mgr. Trněná (ČŠ) nedozvěděla, zato byla ubezpečena, že výběrové řízení proběhlo řádně a dle zákona. Záhadou zůstává, který zákon říká, že ve Šlapanicích se věci mají pořizovat dráž než jinde.

  Vrcholným zážitkem ovšem byla starostova reakce na připomínku ing. Řezníčkové (ODS) ohledně preciznosti pokynů pro uchazeče v řízeních vypisovaných městem. Udivení posluchači si vyslechli starostovu přednášku o tom, jaká jsou pravidla hry na tichou poštu!

  Reakcí na otázku paní Umláškové, proč nepřišli koaliční zastupitelé na pokračování zasedání zastupitelstva, které si sami odhlasovali, bylo zbabělé mlčení týchž… No, možná nebylo zbabělé, jen nejsou tak pohotoví a nenalezli rychle jiné téma, kterým by dotaz zamluvili. Někteří možná zůstali věrni své zásadě na jednání zastupitelstva nemluvit.

  Suma sumárum – proč by radniční koalice dávala komukoli na cokoli přímou odpověď, obecné řeči a kázání musí stačit, to je přece také odpověď a to, že se taková odpověď tazateli nelíbí, je už jen jeho věcí. Oni přece odpověděli a basta. Vždyť oni teď vládnou a občanův hlas „je jen bzučením mouchy v jejich uších“. A pokud jste poznali tento citát z Waltariho Egypťana Sinuheta, jistě byste dokázali v této oblíbené knize najít i další sentence, vhodné pro vystižení postoje papalášů k lidu ostatnímu. Například tu o „vypouštění vody…“.

 • kamera

  Občané – chcete záznam z jednání ZM? Zde ho máte:

  Vážení spoluobčané – bohužel nemáte možnost shlédnout na vlastní oči průběh jednání ZM, proto dovolte, abychom vám zprostředkovali aspoň písemný přepis posledního jednání ZM, kde proběhla diskuse občanů.

  Pozn.: jde o téměř doslovný přepis, je to tedy velmi zdlouhavé. Dovolili jsme si také k některým výstupům drobný komentář. nyní již necháváme na Vás, abyste si udělali sami soud, jak to vlastně funguje. Možná děláme zbytečné rozbroje, možná máme pravdu – rozhodněte se sami.

  Pokud to někdo dočte až dokonce, rád bych touto cestou poděkoval za čas vzhledem k náročnosti čtení.

  ZÁPIS:

  podnět

  reakce

  Obsah

  Starosta „Chci se vyjádřit k větě ČŠ v letáku „používá policii jako svého pohůnka“:Tato informace není pravdivá … nepoužívám policii jako svého pohůnka, policie byla mnou požádána, aby tohoto člověka lustrovala a pán souhlasil s tím, že jeho záležitost bude řešena v přestupkové komisi … já nemám žádnou informaci o tom, že by policie tohoto pána vyvedla“.„Chtěl bych aby ČŠ vysvětlili tuto informaci a uvedli na pravou míru“
  Poznámka ČŠ:–          Uvedený „lustrovaný“ občan byl student práv, zástupce právního servisu, který pomáhá ČŠ s právními otázkami – v rámci soukromé debaty o přestávce byl policí vyzván k odchodu ze sálu (starosta vysvětlil výše)Ví někdo jaký je rozdíl mezi „nechat vyvést“ a “nechat lustrovat mimo sál“? A proč vlastně měl být lustrován?
  Pernica Dotaz k vysvětlení některých přípojek do kanalizace – resp. k řešení domů, které nejsou dosud připojeny ke kanalizaci.
  Starosta Vysvětloval informace a mezitím zajímavě komentoval dotazy p.Pernicy, např.:-          „Tak se vrátíme do školy, jestli chcete … ve školách stavebního typu se toto také probírá … já nevím to jsme fakt probírali ve škole …“
  Poznámka ČŠ:Co si mám myslet o těchto poznámkách? Nepřipomíná to arogantní shazování tazatele? Jak by asi reagoval starosta, kdybych v rámci diskuse naznačil “asi jste chyběl u výchovy, když neumíte slušně jednat”? Předpokládám, že by mi silně “vyčinil”.
  Zmeškal „Můžete mi pane starosto poradit, jak se dostanu k odpracovaným hodinám p, Nováka na MÚ a pokud tyto hodiny nejsou evidovány tak přehled jeho činností a časové kapacity těchto činností abychom si mohli udělat obrázek, kolik toho p. Novák pro město dělá?“(je to dotaz ke 2 plným pracovním poměrům, které místostarosta Novák má – na MÚ a Masarykově univerzitě)
  Starosta Neodpověděl na dotaz – komentoval něco jiného
  Zmeškal … dotaz byl položen znovu a stejně …
  Starosta „Já znovu říkám, že jsem odpověděl na vaši otázku … dokonce jsem vám nabídnul osobní jednání, vy jste ho dosud nevyužil … já jsem vám k úvazku odpověděl, jo že se vám tato odpověď nelíbí a že chcete slyšet něco jiného a 100x se budete ptát na totéž já vám budu muset 100x říct, že jsem vám na otázku odpověděl, že se vám nelíbí za to já nemohu“.
  Poznámka ČŠ:

  1. Tato otázka zatím nikdy nebyla položena. Starosta odpovídal dříve na otázku, zda je p. Novák uvolněn či nikoli, tedy na zcela jinou otázku.
  2. Občan (zástupce ČŠ) vyzval starostu, zda se chce setkat osobně a diskutovat, zda jsou informace ČŠ v letáku pravdivé či nikoli – a ne starosta občana, jak tvrdí. Lež či zapomenutí?
  Novák „Kdyby chtěly ČŠ znát skutečně můj názor tak se mě zeptají na fakta – od počátku jsem dával veřejně na vědomí, že jsem nepřerušil spolupráci s Masarykovou univerzitou. Ve svém osobním volnu, navečer či o víkendu se věnuji výuce či publikační činnosti. Několikrát do roka zasedám v Komisi pro státní závěrečné zkoušky. Na to si na úřadě vybírám řádnou dovolenou… na posledním ZM jsem informoval, že jeden z MS si na sebe v podstatě vydělá – došlo totiž ke zrušení pozice ředitele SATESO a jeho práci jsem z velké části převzal já. Požádal jsem o zprostředkování této informace, jestliže chtějí ČŠ poctivě informovat občany. Ne jenom, že se toto občané nedozvěděli, naopak se dočtou, že se místostarosta nevěnuje naplno své práci pro Šlapanice. Vyzývám ČŠ ať dokáží, že je jejich nařčení pravdivé – kde jsem chyběl, co jsem nesplnil, kdy jsem nereagoval … v jiném případě žádám omluvu.
  Poznámka ČŠ:–        P. Nováka jsme se ptali. Odpověděl na zcela něco jiného anebo odpověděl „využívám práva na soukromí“.-        ČŠ nemohou tvrdit, že p. Novák se dostatečně nevěnuje práci pro Šlapanice, protože neznají úvazky v obou pracovních poměrech – a p. Novák zatím tyto konkrétní informace neposkytl. Až nyní řekl, že se práci na Masarykově univerzitě věnuje o večerech, víkendech a dovolených.
  Zycháček „Já bych chtěl všem občanům i radním sdělit a p. Zmeškalovi zvlášť kdy myslí, že nemluvíme pravdu to co koluje po Šlapanicích, budu citovat – (následuje citace facebookové komunikace od neznámého autora, kde bylo uvedeno, že na minulém ZM chyběl p.Zycháček) – … „to je lež jako věž, Zycháček tady byl do samého konce a žádám ten kdo toto dal na facebook a rozšiřuje mezi občany, aby se veřejně omluvil za tuto nepravdu a také písemně aby se omluvil. To je lež jako věž. Všeci dobře ví, že já jsem tady byl až do konce. To je jenom jedna taková malá bodka pane Zmeškale, jak vy pravdivě informujete.
  Kopeček „Říkáte, že nevíte kdo to byl kdo to psal – (nedořekl větu)
  Zycháček „Já to vím“
  Kopeček „Tak to řekněte, vy teď odpovídáte panu Zmeškalovi a já v tom mám hokej, protože já jsem vás tu do konce viděl, já s tím nemám problém.“
  Zycháček „Ať se k tomu přihlásí tem kdo to šíří“.
  Kopeček „Tak se potom tak neptejte, když víte kdo to byl“.
  Zycháček „Já tě Jirko, žádám, abys ty mě nepoučoval, co mám a nemám dělat“.
  Kopeček „Já vás nepoučuji, já říkám jen svůj názor… nevidím důvod proč neříct to jméno, já vás nenapadám, já se jenom ptám, proč toto vzniká, když jsem vás viděl tady do konce“.
  Zycháček „Zeptejte se toho, kdo to psal“.
  Kopeček „Ale já nevím, kdo to psal“
  Starosta Diskusi ukončil „… to tady nejde … tady mluví jeden přes druhého
  Kopeček „Ale tady pane starosto, skáčete jen vy do řeči“.
  Starosta „Poslyšte to je zesměšňování“
  Kopeček „Vás zesměšnit nejde“
  Starosta „… prosím zaprotokolovat toto“.
  Poznámka ČŠ:Na této diskusi je vidět způsob jednání p.Zycháčka:-          svou kritiku adresuje občanům a přímo p.Zmeškalovi z ČŠ, přitom sám dobře ví, že tyto informace ČŠ nepsali-          když je vyzván, aby konkrétně řekl kdo to napsal (a vše by se tím vyjasnilo), mlží slovy „ať se k tomu přihlásí kdo to šíří“–          navíc při osobní diskusi tvrdí, že ČŠ neosočoval, že to bylo adresováno opozici – zde ale o opozici není ani slovo – jen o p.Zmeškalovi – viz odkaz na „veřejný dopis“.Smutná zde byla role starosty co by moderátora diskuse, který nechal p.Zycháčka klidně prezentovat p.Zycháčka tuto debatu a nevyzval objektivně p.Zycháčka ať jasně sdělí autora, pokud ho zná.
  Trněná „Předáváme tady otevřený dopis ČŠ k usnesení na minulém zasedání ZM o kterém se domníváme že není v souladu se zákonem … prosím abyste se nám k němu vyjádřili. Vaše vyjádření, vaše odpovědi i odůvodnění… rádi je zveřejníme“
  Trněná „Proč hodláte zvát studenta (který byl minule rustrován) k přestupkové komisi“?
  Starosta „My jsme se tak dohodli, takže ta diskuse bude pokračovat u přestupkové komise“.
  Poznámka ČŠ:Toto je odpověď na otázku proč byl pozván k přestupkové komisi? Jak říká starosta: “občan se může kdykoli přijít zeptat” – a má pravdu. Může. Ale co z toho, když dostane takovou odpověď?
  Trněná „Proč je náš Územní plán 3x dražší než určuje doporučení metodického pokynu Komory architektů… ta doporučuje  … pro obce naší velikosti cenu 1,5 milionu, náš ÚP má stát 4,5 mil., to je 3násobně víc … proč je 3násobně dražší, v čem je 3násobná hodnota a jaké jsou důvody proč je ta drahý“.
  Starosta „Na to byla normální soutěž teda výběrové řízení podle platných předpisů, jak bylo vysoutěženo, tak bylo vysoutěženo“
  Poznámka ČŠ:Toto je odpověď na otázku, proč je 3x dražší? Jak říká starosta: “občan se může kdykoli přijít zeptat” – a má pravdu. Může. Ale co z toho, když dostane takovou odpověď?
  Trněná „Chci, aby naše město uplatnilo sankce plynoucí z toho, v jakém stavu byl UP plán předán … vykazuje značné vady …“
  Starosta … můžeme se podívat jaké jsou tam sankce“.
  Poznámka ČŠ:Tato odpověď se zdá v pořádku – jenom naznačuje, že město vůbec o sankcích zatím neuvažovalo. Nevytváří tím pochybnosti o kvalitě MÚ jako hospodáře, když nechá projít placenou službu s takovými chybami bez sankcí?
  Řezníčková „Já bych jen doporučila u pozemku na Sušilové, pokud se bude prodávat, aby bylo v záměru uvedeno, že obálky mají být zalepené a aby nebyly rozlepována na podatelně, aby nedocházelo k nějakému podezření … kolují po šlapanicích různé zprávy kdo má zájem o ten pozemek a myslím, že je v zájmu Rady, aby bylo všechno v pořádku“.
  Starosta „… fámy byly a budou, některé fámy jsou typu „tichá pošta“ …(vysvětlil principy hry Tichá pošta) … druhá sorta fám jsou úmyslně nepravdivé se záměrem někoho poškodit. Tyto fámy, které uvádíš, považuji za ty s cílem uškodit. A co se týká výběrových řízení … to jde taky o uchazeče, aby on řádně označil, jinak to logicky někdo otevře“.
  Řezníčková „Já jenom vím, že když jsem prověřovala jedno výběrové řízení tak ani v tom zadání nebyl popsán takový požadavek, aby řádně zaregistroval“.
  Poznámka ČŠ:Tato reakce starosty je pro něj velmi typicky a častá – ani náznak, že by tazatel mohl mít pravdu, ani náznak, že by mohl on nebo úřad udělat někdy chybu – okamžitý protiútok na tazatele nebo někoho třetího.
  Občan (Dotaz k podmínkám vystupování občanů a zastupitelů na jednání ZM) – „mě se zdá, že zastupitelé mají málo prostoru na své vystoupení na ZM“.
  Starosta „Já vás ubezpečuji, že probíhá celá řada zastupitelských seminářů, zastupitelé mohou kdykoli požádat o schůzku, já myslím, že toho prostoru je hodně“.
  Poznámka ČŠ:Občan chtěl ještě reagovat, ale starosta nedal šanci – navíc občan se ptal na prostor na ZM, ne celkově, a zde mají možnost vystoupit v průběhu roku max.5minut na každém ZM.Pozn.: jde o reakci na právě schválené usnesení, že zastupitel má max.5 minut na své vystoupení
  Občan „… považuji bývalé rozhodnutí zastupitelstva zrušit videozáznamy z jednání ZM za chybné, je proto řada důvodů aby tady ty videozáznamy byly pořizovány. Nevím na základě jaké dotazníkové akce, průzkumu mezi občany došly k závěru … nevysílat. Jeden koaliční zastupitel prohlásil „co by si o nás občané pomysleli, když by toto viděli. Mám doje, že tady se někdo bojí, aby nebyl pod veřejnou kontrolou, jak tady diskuse probíhají …
  Starosta „Názory jsou různé, je jich poměrně hodně, žijeme v zastupitelské demokracii, o tom měl zajímavou a pěknou přednášku p.Vavro, vy jste asi chyběl a to je všechno co k tomu můžu říci. Nevím, jestli byla nějaká dotazníková akce“.
  Poznámka ČŠ:Důležité je pro starostu využít každou příležitost ke shození občanů – „asi jste chyběl“.Zda občané chtějí nebo nechtějí videozáznamy, ví nejlépe sami občané, ale jich se nikdo neptal – to je příklad zastupitelské demokracie o které mluví starosta a p.Vavro
  Občan „Budu mluvit o tom příspěvku p.zastupitele (pozn. – jde o p.Vavra) k zastupitelské demokracii, mluvil dlouho, složitě, komplikovaně, myslím, že sám nevěděl o čem mluví ,ale řekl tam jednu záležitost – my jsme teď u vlády  … jestli tady je mínění, že my jsme tady koalice u moci a my vládneme tak je to chyba. Vy byste měli sloužit občanům.“„Proč nedáváte do pozvánek … další informace co se bude projednávat … dnes není problém to přidat … v republice to běží bez problémů … a přitáhne to další občany na jednání. Můj dojem je ten, že nemáte zájem“.
  Starosta „… děkuji za váš názor, asi není třeba komentovat …každý má právo na názor …Zveřejňování podkladů není tak jednoduché … kdokoli se může na úřad podívat, kdokoli může na jednání ZM přijít, může kontrolovat zastupitele … když chce někdo další informace … není problém si sjednat schůzku … občan pokud chce … těch možností je spousta …je na každém jak mu to vyhovuje …“
  Poznámka ČŠ:Je na každém jak mu to vyhovuje – má starosta pravdu? A co ti, kteří nechtějí trávit hodiny na ZM? Nebo ti co nemají čas chodit v 16,00 odpoledne na jednání ZM?Veřejné vysílání videozáznamů jde dnes v řadě obcí bez problémů – jde to celkem jednoduše – ale MUSÍ SE CHTÍT.
  Horák „…dveře jsou otevřeny… jsou úřední hodiny … „
  Poznámka ČŠ:Starosta i místostarosta vychází z jedné zásadní mýlky – základní pravidlo manažera je, že poskytuje informace všem a nečekám, až si někdo o ně řekne. A ve veřejné správě to platí stonásobně.
  Novák „Vy jste toho řekl poměrně hodně a vyznívá to poměrně kriticky, já si ani u sebe ani u svých kolegů nevšímám toho, že by se tady nedělala služba městu… je tady spousta věcí, které vy nevidíte a vy to berete jako samozřejmost, můžeme se potom osobně setkat, a já osobně pokud dostanu dotaz od občanů tak se ho snažím řešit promptně“.
  Poznámka ČŠ:Zajímavá konstruktivní připomínka – škoda, že někteří lidé mají takovou potřebu zaplnit prostor slovy, která nic neříkají.
  Tajemník Uvedl příklad kdy p.Randák zveřejnil výplatní pásku pracovnice a dnes je u soudu.
  Starosta Uvedl příklad, kdy státní zástupkyně p.Bradáčová zveřejnila platy zaměstnanců svého odboru.
  Poznámka ČŠ:Je škoda, že uvedli příklady, které nesouvisí vůbec s veřejným vysíláním videozáznamu z jednání ZM a naopak neuvedli nedávné rozhodnutí soudu, že takové vysílání je v souladu se zákonem.
  Občan „Schází mi informace, že tu byl na skládce požár …do dnešního dne jsem nenašel jedinou zmínku, že ve Šlapanicích byl požár. Proč tati informace někde nebyla“.
  Novák A k požáru … (popisoval podrobně, jak působil v průběhu požáru a jak probíhal požár – několik minut) … nejsem si jistý, jestli jsem se vyjádřil ve Zpravodaji“
  Poznámka ČŠ:Celý náš p.Novák – řadu minut mluví o tom, jak byl při požáru aktivní a v poslední větě odpoví konečně na kladenou otázku. A to může občan být rád, že odpověděl. Kolik bychom ušetřili času …
  Občan „Proč se skupina zastupitelů nedostavila na čtvrteční pokračování, když se kolektivně nedostavili – prosil bych vysvětlení“.
  Zastupitelé … ticho…
  Poznámka ČŠ:I hloupá reakce by byla reakcí, ale žádná reakce? Co k tomu dodat?  Zbabělost? Pohrdání občanem?
  Zmeškal Hlásí se po druhé do diskuse občanů
  Starosta Vzhledem k tomu, že občan 1 (zástupce ČŠ) již diskutoval a jednací řád neumožňuje více příspěvků nemůže mluvit.
  Poznámka ČŠ:Reakce p. starosty je naprosto v pořádku – až na to, že jinému občanovi (zaměstnanci úřadu) dal možnost mluvit vícekrát.
  Občan „Prosím vás pěkně, mohl by mi někdo na mou otázku odpovědět?“ (viz výše – proč nepřišli na jednání ZM, když si ho odhlasovali).
  Starosta „Budete pokračovat ve svém příspěvku nebo končíte?“
  Občan „To je všechno“.
  Starosta „Dobře, ale neberte si slovo a neberte slovo panu XY“
  Poznámka ČŠ:Opět typická ukázka – koaliční zastupitelé nemají odvahu odpovědět a starosta zaútočí na občana.
  Trněná „Já jsem se chtěla vyjádřit k tomu, co říkal občan“.
  Starosta „Ale vy už jste se jednou vyjádřila, tak zkuste příště“.
  Trněná „Tak tedy mám technickou poznámku“.
  Starosta „Ale to není technická, víte co je technická připomínka, to je také v jednacím řádu“.
  Poznámka ČŠ:Na první pohled má starosta naprostou pravdu – jenže při vysvětlování proč dal jinému občanu dvě možnosti na výstup to doložil slovy „občan neměl 2 připomínky, ale jen jednu a druhá byla technická poznámka“. Občan však podle jednacího řádu nemá nárok na technickou poznámku (jen zastupitel). Závěr? Vůči opozičním zastupitelům je starosta důsledný, vůči koaličním či „správným“ občanům je tolerantní při dodržování jednacího řádu.Omluví se starosta za nadržování vybraným občanům?
 • K zamyšlení

  Na sklonku jara jsme s manželkou projížděli obcí Loučná nad Desnou v podhůří Hrubého Jeseníku. Protože je to její rodiště, chtěla se zde zastavit a zavzpomínat. Procházkou obcí jsme pořídili pár snímků zajímavých objektů a koutů obce, které mě upoutaly svou krásou nebo originalitou řešení a napadla mě myšlenka, srovnat je s podobnými objekty ve Šlapanicích.

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Dětské hřiště v Loučné je vybudováno na ploše odpovídající záměru, s nádhernou kulisou zámeckého parku za 465 839,-Kč

  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích
  Nedávno otevřené dětské hřiště poněkud násilně včleněné do městského parku ve Šlapanicích

   

   

  Pokračovat ve čtení