V Archiv
 • Program 13. zasedání ZM Šlapanice a podklady jednání

  Dovolujeme si Vás pozvat na 13. zasedání ZM Šlapanice, které se koná ve středu 12. 6. od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice.

  Program jednání je tentokrát nabitý k prasknutí, schvalovat se budou zadávací dokumentace na největší investiční akce města v hodnotě více jak 100 milionů Kč (body 19 a 20), rozpočtový výhled na 4 roky dopředu (bod 13), obecně závazná vyhláška by měla zrušit automaty na území obce (bod 23),  a město se chystá předloženým dokumentem o ukončení konceptu nového územního plánu Šlapanic obejít občany i Ministerstvo životního prostředí (bod 24). Nezapomeňte přijít.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Změna jednacího řádu bod 6_omezeni_casu_zastupitelu
  7. Rozpočtové opatření č.4 bod 7_rozpoctove_opatreni_4
  8. Rozpočtové opatření č. 5 bod 8_rozpoctove_opatreni_5
  9. Rozpočtové opatření č. 6 bod 9_rozpoctove_opatreni_6
  10. Rozpočtové opatření č. 7 bod 10_rozpoctove_opatreni 7
  11. Schválení účetní závěrky za rok 2012 bod 11_schvaleni_ucetni zaverky
  12. Návrh závěrečného účtu města za rok 2012 bod 12 navrh zaverecneho uctu
  13. Rozpočtový výhled 2014-2018 bod 13 rozpoctovy vyhled 2014_2018
  14. Schválení finančních dotací zájmovým organizacím (SK Šlapanice – kopaná 200 000,- Orel jednota Šlapanice – 200 000,- , TJ Sokol Šlapanice – 250 000,-)
  15. Kupní smlouva na pozemek č. 417/3 o rozměře 33m2 z vlastnictví Města do vlastnictví L.Z. za cenu 10 700,-. Cena stanovena znaleckým posudkem.
  16. Prodej části pozemku 2206/1 (28m) a pozemku 2206/170 (51m) z vlastnictví Města firmě CEDR, cena 43 500 stanovena dohodou stran.
  17. Prodej části pozemku města 2120/1 manželům S. a I. N. za cenu 550,- za m. Cena stanovena dohodou.
  18. Směnná smlouva na výměnu pozemků mezi městem a Z. K. , pozemky: část pozemku 2206/1 a pozemek 2216/1. Doplatek mezi cenami směňovaných pozemků stanoven dohodou na cenu 200,-/m.
  19. Zadávací dokumentace na snížení energet. náročnosti ZŠ:  cena 72 105 234,- + DPH
   termín zahájení prací 16.9. 2013 , dokončení 27. 8. 2014
  20. Zadávací dokumentace na sanaci a zajištění sesuvného tělesa ZŠ:  cena 34 650 000,- + DPH
  21. Přistoupení k projektu Zdravé město bod 21_zdrave_mesto
  22. Návrh zástupce města do Bytového družstva Šlapanice
   návrh na jmenování místostarosty P. Horáka předsedou Bytového družstva Šlapanice
  23. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – zrušení herních automatů apod.
   bod 23_automaty
  24. Územní plán Šlapanice  bod 24_zruseni_konceptu_UP , náš komentář zde.
  25. Informace z výborů
  26. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  27. Diskuze členů zastupitelstva
  28. Diskuze občanů

Komentáře jsou nyní uzavřeny.