V Archiv
 • Dopis p.Zycháčkovi – a jeho reakce:

  Poznámka: jak skutečně probíhala diskuse na ZM si můžete přečíst v přímém přepise – http://ciste-slapanice.cz/2013/07/obcane-chcete-zaznam-z-jednani-zm-zde-ho-mate/

  DOPIS P.ZYCHÁČKOVI:

  Dobrý den pane Zycháčku.

  Na posledním jednání Zastupitelstva města jste četl informaci z nám neznámé facebookové komunikace, kde jste uvedl, že opozice lže, protože tam bylo mylně uvedeno, že jste na předchozím jednání nebyl – potvrdil jste, že jste byl po celé jednání. Toto uvedení správných informací je zcela v pořádku a jsem rád, že to uvádíte konkrétně a jasně na pravou míru.

  S čím nemohu souhlasit je Váš způsob prezentace této informace:

  – své přečtení jste uvedl v souvislosti s předcházející debatou, kde Čisté Šlapanice byly napadány, že uvádí nepravdivé informace

  – také jste svůj proslov uvedl, že tuto informaci dáváte celé opozici a zvláště mně osobně

  – řada přítomných tedy pochopila z Vašeho podání, že uvedenou facebookovou komunikaci realizovaly Čisté Šlapanice

  – pochopili to tak i naši zastupitelé a proto Vás p.Kopeček opakovaně žádal ať veřejně uvedete autora článku – což jste odmítal

  – v soukromých debatách jste pak jasně uvedl autora a také, že není z Čistých Šlapanic

  Musím konstatovat, že Vaše jednání považuji za “nekorektní” (= sprosté, podpásové), protože šlo o nekorektní napadání pověsti Čistých Šlapanic. Myslím, že jste velice dobře věděl, že Váš přednes bude spojován právě s Čistými Šlapanicemi a dle mého názoru jste to potvrdil i odmítnutím sdělení jména pravého autora (je škoda, že se nepřihlásil přímo na místě sám).

  Působí to na mne, jako byste do normální komunikace zaváděl praktiky, na které jsme zvyklí z celostátního fotbalu i celostátní politiky a které by se neměly používat mezi lidmi, kteří bydlí v jedné obci.

  Pavel Zmeškal

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  REAKCE P.ZYCHÁČKA:

  Vážený pane Zmeškale, dlouho jsem zvažoval zda odpovědět na „ Veřejný dopis p. Zycháčkovi“ nebo nechat Vaše psaní bez odezvy. Nakonec jsem se rozhodnul na dopis reagovat, neboť je v něm spoustu nepřesností a polopravd. Dovolte tedy abych Vaše informace podávané občanům uvedl na pravou míru.

  1)      V prvním odstavci píšete že-„ bylo mylně uvedeno!“ Tomu nemůžete věřit ani Vy sám, neboť poznámka typu KDÚ ČSL „B“ (TOP 09) byla pisatelem psaná záměrně, se snahou zesměšnit. Nejsem urážlivý člověk a vím že chování opozičních zastupitelů někdy takové je. Málo lidí z opozice mne může urazit.

  2)      Dále píšete: „S čím nemohu souhlasit atd.“ Pane Zmeškale, já vás přece nenutím aby jste souhlasil! Nechte prosím na mne samotného kdy uvedu svůj příspěvek do diskuze a už vůbec nevkládejte do mých úst, že napadám čisté šlapanice. Jasně jsem uvedl „ jak informuje opozice“ a Vás jsem uvedl, aby jste dobře poslouchal. Často od Vás slyším nářky že“ my pravdu nemáme a máte ji jen vy“. Na Zastupitelstvo chodíte jako soukromá osoba a proto, abych dokázal že opozice informuje lživě, oslovil jsem i Vás, aby jste to slyšel. Co dál dedukujete Vy, to jsou Vaše dedukce a já s tím nemám nic společného!

  3)      Je mě líto jak pochopili celou situaci vaši zastupitelé, existuje lidové rčení „chytrému napověz,…………….! Jen bych rád vysvětlil proč jsem neuvedl pisatele. Předpokládal jsem, stejně jako Vy, že zastupitel je slušný člověk a k uvedené lži se vyjádří! Pan Kopeček sice cosi vykřikovala potom se „velmi slušně“ choval k panu starostovi. Takového já ho neznám. Nepřísluší mě však poučovat a moralizovat. Chtěl, jak bývalo v minulém režimu zvykem, nahlásit autora. Já však nejsem žádný udavač jako někteří jiní. Už několikrát jsem Jirku Kopečka žádal, aby mne vynechal dokud si ho vážím.

  Rady ať dává ve vašem klubu a nebo rodičům. Ti, když budou vše vědět od něj, nebudou napadat moji manželku při cestách za nákupy v autobuse do Polska. Můžu také vyřvávat, mám toho dost, nedělám to.

  4)      Vůbec už nerozumím tomu a nevím kde jste na to přišel že já něco zavádím z celostátního fotbalu a celostátní politiky. Pane Zmeškale, fotbalu nerozumíte, buďte rád že jsme všechna ta sportoviště, které Vy v současné době využíváte, postavili z vlastních prostředků nezištně a udržujeme je s nemalou pomocí města a zkuste se více dívat kolem sebe.

  5)      Na závěr ještě jedna poznámka. Váš dopis začíná větou: „ Na posledním jednání Zastupitelstva města…..“. Pokud je pravda že pro Vás bylo poslední, hodně lidí si oddechne!

  Přeji všem hezké léto.

   Jan Zycháček

Komentáře jsou uzavřeny.