V Archiv
 • Kdy se občan Šlapanic může ptát???

  Snažím se pravidelně navštěvovat Zastupitelstva města a musím konstatovat, že prostoru pro dotazy občanů ubývá…
  Bohužel, vedení města nás občany moc vyslechnout nechce. Pan starosta na Zastupitelstvech několikrát zopakoval, že je vedení města zatěžováno častými dotazy a že to zpomaluje jejich práci.
  Logické by tedy bylo, zeptat se v čase, který mají občané vyhrazen, na Zastupitelstvu. Každý tam může přijít osobně, má tam pohromadě všechny povolané osoby a ve většině případů si může rovnou vyslechnout odpověď. Případně vyvolat diskusi na dané téma.
  Jenže tohle volební období bylo zastupitelstvo jedenkrát odvoláno úplně. Jednou bylo tak dlouhé, že si po 4 hodinách koaliční zastupitelé odhlasovali ukončení zastupitelstva přesto, že v sále bylo několik občanů, kteří se přišli na něco zeptat. Opoziční zastupitelé dali samozřejmě protinávrh, aby se pokračovalo i po uplynutí 4 hodin a všichni občané se vyslechli. Ale, jak už to zpravidla bývá, koalice tento návrh smetla ze stolu. (Můj pocit je, že koalice zatím zamítla skoro všechny opoziční návrhy, ať už byly sebelogičtější, či ve prospěch občanů…).
  No a na posledním Zastupitelstvu to bylo pro občany úplné fiasko. Ve středu probíhalo Zastupitelstvo od 16,00 do 20,30, a protože se nestihly probrat ještě asi 4 body, koalice si odhlasovala pokračování druhý den. Opozice chtěla pokračovat ve středu, když už tam občané a všichni zúčastnění vydrželi čekat 4 hodiny. Nicméně ve čtvrtek přišlo zastupitelů minimum, zvláště z těch, kteří si to odhlasovali (přítomni: Horák Pavel, Karásek Aleš, Klaška Jaroslav, Konečný Lubomír, Kopeček Jiří, Králová Marie, Mrkvica Miroslav, Novák Svatopluk, Pernica Milan, Řezníčková Alena, Střechovský Jan, Tesařík Karel, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zycháček Jan. Rozumím tomu, že měli nějaké osobní důvody, ale o těch zřejmě věděli už ve středu, kdy si přesunutí odhlasovali. Také se nedostavil p. Kouřil, který měl na programu Zprávu z výboru. Pokud bylo zastupitelů „po málu“, tak zaměstnanců úřadu ještě méně (asi 2). To nám krásně dokresluje vstřícnost k diskusím ze stran zastupitelů i pracovníků úřadu. No a nás občanů tam ve čtvrtek byl přibližně stejný počet, jako ve středu,
  Po 2 hodinách proběhla přestávka. Zbýval bod „diskuse občanů“ a nastala situace taková, že Zastupitelstvo přestalo být usnášeníschopné a zasedání skončilo. Diskuse občanů tak proběhla jen neoficiálně a mimo zápis. Vyslechli si ji jen tito zastupitelé: Horák Pavel, Karásek Aleš, Klaška Jaroslav, Kopeček Jiří, Novák Svatopluk, Pernica Milan, Tesařík Karel, Trněná Michaela, Zycháček Jan.Takže chudák občan Šlapanic a jeho dotazy.
  Abych vedení města ta úplně nekřivdila, svolalo další zastupitelstvo na 26.6., kde bude několik bodů a také ten náš – diskuse občanů. Sice na potřetí, ale přijďte!!!

Komentáře jsou uzavřeny.