V Archiv
 • 13.jednání Zastupitelstva města – 12.6.2013 – informace

  Zde si můžete přečíst informace z jednání 13.ZM:

  1. schváleno omezení času, kdy se mohou vyjadřovat zastupitelé, na max. 5 minut.

  – při cca 5 jednáních do roka, tak budou mít zastupitelé 25 minut ročně na to, aby hájili zájmy občanů na zasedáních Zastupitelstva.

  2. schválen návrh starosty na ukončení projednání konceptu územního plánu (ÚP) a zahájení přípravy ÚP včetně průmyslové zóny v návrhu,

  upozorňovali jsme na nesoulad tohoto postupu se stavebním zákonem!!!, jehož důsledkem může být zrušení ÚP v budoucnosti a další navyšování nákladů na ÚP. Přímým důsledkem tohoto rozhodnutí bude další pokus o vložení průmyslové zóny do ÚP Šlapanic. Proti tomuto postupu se budeme bránit a budeme Vás informovat o dalším vývoji.

  3. schválena zadávací dokumentace na rekonstrukci školy. Rekonstrukce by měla být zahájena na podzim za plného provozu školy, v souvislosti s rekonstrukcí se předpokládá  možné ukončení příštího  školního roku 2013/2014 o 14 dní dříve s náhradním programem pro děti. Starosta uvedl, že „směnovat“ děti nebudou.

  4. Místostarosta Novák i nadále odmítá odpovědět zastupitelům, jestli je uvolněn ze svého zaměstnání, aby se mohl věnovat naplno práci uvolněného zastupitele. Starosta odmítá se k situaci vyjadřovat s tím, že se jedná o soukromou záležitost místostarosty. S tímto tvrzením nesouhlasíme, protože město vyplácí uvolněnému místostarostovi odměnu a má tudíž podle našeho názoru nárok na to, aby se uvolněný místostarosta věnoval své práci naplno a na celý úvazek. Tvrzení, že někdo zvládá dobře 2 plné úvazky ve 2 zaměstnáních, je stejně nesmyslné jako setrvávání místostarosty Nováka ve funkci.

  5. Zasedání zastupitelstva řízeného starostou v poslední době stále častěji  provázejí arogantní, cynické výroky ze strany koaličních zastupitelů jak vůči opozičním zastupitelům, tak vůči občanům.  Výroky navíc často prozrazují buď neznalost zákona, nebo i veřejně proklamovanou neochotu zákon respektovat. Starosta Klaška na posledním zasedání dokonce zneužil městskou policii, když na základě názorů vyřčených v soukromém rozhovoru nařídil městské policii, aby vyvedla ze zasedání studenta práv, který našemu sdružení poskytuje právní poradenství.  Sprosté a urážlivé výroky koaličních zastupitelů pronášené veřejně a přímo během jednání zastupitelstva ponechává bez povšimnutí. Jako zastupitel řídící zasedání tím snižuje úroveň jednání na úroveň hospodské debaty.

  6. schválen vstup do projektu “Zdravé město”

  – tento krok lze těžko hodnotit- Sám o sobě je určitě prospěšný. Ale když vidíte zájem o tento projekt a zároveň snahu prosazovat neustále průmyslovou zónu, když vidíte, že reakcí na diskusi zastupitele ke čpavku ze skládky je omezení výstupů zastupitelů na max.5 minut …. ?  K čemu je pak tento projekt?

  7. schváleny nové dotace pro Sokol, Orel a fotbalový klub

  – částka, kterou město získalo od státu k přerozdělení byla stanovena pro 3 největší organizace ve Šlapanicích. Půl roku pracoval Finanční výbor podvedením p.Kouřila na zpracování kritérií, podle kterých se mají rozdělovat dotace – když se zeptáte proč se tedy nové dotace podle těchto kritérií nerozdělily, přišla odpověď – “čekáme na nový zákon”. HURÁ!!! Pane Kouřile, znovu jste zvládl zajistit zbytečnou práci několika členů FV i pracovníků MÚ.

  Víme, že něco z toho jsou dobré zprávy a něco naopak velmi špatné. Jsme přesvědčeni, že má smysl tyto záležitosti slušnou a odpovědnou formou řešit, ponechání veřejných záležitostí pouze v rukou politiků bez veřejné kontroly není možné, události z vrcholné politiky to potvrzují.  A proto je třeba sdělovat politikům své názory na jejich jednání a důsledně od nich vyžadovat odpovědi a vysvětlení jejich počinů.

Komentáře jsou uzavřeny.