V Archiv
 • Zveřejňovat smlouvy města na internetu? Nebudeme!

  Čisté Šlapanice navrhly na 12. zasedání zastupitelstva Šlapanic zveřejňování veškerých smluv města na webových stránkách města. Podle našeho názoru mají občané právo na možnost seznamovat se se smlouvami svého města, aniž by museli například podstupovat zdlouhavé procedury podle informačního zákona č. 106. Město hospodaří s jejich penězi, každý kdo přijímá zakázky města, se stává příjemcem veřejných peněz a musí automaticky počítat s veřejnou kontrolou. Citlivé osobní údaje a jiné údaje, chráněné zákonem, může město anonymizovat v souladu se zákonem. Některá města už tak postupují a argumentují úsporou financí. Proč my ne?

  Zastupitelé KDU, ČSSD a TOP09 se zdrželi hlasování. Zastupitelé I. Kouřil, ČSSD a I. Vavro (KDU) hlasovali proti zveřejňování smluv. Na dotaz, proč jsou proti, odpověděli každý po svém. I. Kouřil viz zde.

  Pan Vavro odpověděl rozsáhle:

  Já jsem nějakou dobu přemýšlel, jestli v nějaké diskusi něco k tomu říct, ale pokud jsem byl vyzván, tak to trošku musím okomentovat. Já totiž těch bodů bylo několik, kde jsem hlasoval proti, ani jsem se nezdržel. Já s tímto způsobem mám takový vnitřní problém, protože se domnívám, že existuje nějaký způsob vlády, který nazýváme demokracií a nazýváme ho zastupitelskou demokracií. Ten má určité konsekvence a je nějakým způsobem prostě postaven. Když to zjednoduším, tak znamená, že občané se rozhodnou zvolit si nějaké zástupce a ti zástupci nějakým způsobem vládnou. A toto je popsáno ústavním zákonem od Ústavy až do nějakých posledních předpisů a zápisů a nějakých jednacích řádů, a já se prostě domnívám, že mnoho těch návrhů, které tady jsou přednášeny, a to neplatí jenom tady, to je prostě obecně v celé společnosti, se snaží tento způsob zastupitelské demokracie nahrazovat nějakým způsobem přímé vlády, která je řekněme typem referenda, kdy každý občan se nějakým způsobem podílí na té vládě přímo, mohlo by to řekněme ad absurdum znamenat, že každý občan dostane všechny dokumenty, bude pouze nějaký řídící toho procesu, který nebude mít ani práva, ani odpovědnosti, a každý občan bude … (slovo nezachyceno) vládu, protože si všechny dokumenty prostě nastuduje a vahou své osobnosti o nich nějakým způsobem rozhodne. Tak to prostě není. Ta zastupitelská demokracie je takto postavená a jako já mám problém s tím, že ta rozhodnutí někdo činí, má k tomu mít nějaké znalosti, má se tomu nějakým způsobem věnovat a problematiku má nějak nastudovat, a teprve až absolvuje tento proces, tak následuje nějaké rozhodnutí. A často se stává, že někdo, kdo ten proces prostě neabsolvuje, podívá se na to z nějakého pohledu, nemá všechny informace a snaží se rozhodnout, tím pádem se může rozhodovat jinak. A ten proces, který může třeba dopadnout dobře rozhodnutím toho člověka, který je za to zodpovědný ze své pozice, může být zmařen a může být rozhodnuto hůře. Možná to říkám složitě, ale prostě myslím, že to, co znamená zastupitelská demokracie, není v souladu s tím, co tady tyto návrhy byly předkládány, aby jako všichni věděli všechno a my bysme se snažili, abychom jako odpovědnost přenášeli na všechny občany.”

  Náš komentář: Jestliže má město smlouvy v pořádku, nemůže být problém, je zveřejnit. Jestliže město nepotřebuje skrývat žádné skutečnosti, může své smlouvy bez obav zveřejňovat. O přenášení odpovědnosti na občany se v žádném případě nejedná.

1 komentář

 1. Pavel Zmeškal says: 3.4.2013 at 9.26

  P.Vavro stejně jako starosta zastávají názor, že “kdo chce, o informace si řekne”. Bohužel je ale tento názor typická ukázka politické nekorektnosti a zbabělosti – získat informace z MÚ je ve Šlapanicích nadlidský úkol vyžadující obrovskou trpělivost.
  Oba ví velice dobře, že tímto svým tvrzením dosáhnou svého – o informaci si u nás řekne jen naprostý blázen a my máme klid”.

Komentáře jsou nyní uzavřeny.