V Archiv
 • Občané Šlapanic PLAŤTE ! Místostarosta Novák potřebuje 2 platy.

  Pan Novák již odpověděl ! (na dotaz “jestli kromě funkce místostarosty stále vykonává své zaměstnání a pobírá svůj plat i u jiného zaměstnavatele”)

  Jeho odpověď zní:   “využívá svého práva na soukromí a nebude ke svým závazkům na Masarykově univerzitě poskytovat žádné informace.” 

  Shrňme si to: p.Novák pobírá plat za pracovní úvazek na Masarykově univerzitě. Dále pobírá plný plat za funkci uvolněného místostarosty Šlapanic. To vše pobírá člověk, který nedokáže ani řídit obyčejnou komisi a není schopen se vyjádřit stručně a jasně. To vše v době, kdy se šetří a zvyšuje daň z nemovitosti.

  Opravdu bylo nutné tak razantně zvyšovat daň z nemovitosti, kdy ž má město tolik možností k šetření?

  Pavel Zmeškal

   

  Pro zájemce o bližší informace přikládáme výklad právníků, kteří tvrdí, že tati skutečnost není v souladu se zákonem, protože:

  Uvolněným členem zastupitelstva obce se rozumí takový člen zastupitelstva, který:

  • je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru na základě pracovněprávních předpisů

  Smysl dlouhodobého uvolnění pro výkon funkce, dle našeho názoru, spočívá prá­vě v tom, že daným rozhodnutím zastupitelstva obce je příslušný člen zastupitelstva obce zcela oproštěn od povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu (z něhož byl uvolněn), aby se mohl plně věnovat činnosti pro obec, která ho bude plně vytěžovat (srov. § 83 odst. 1 zákona o obcích).

  V konkrétních případech lze danou situaci řešit v mezích zákona o obcích násle­dujícími způsoby (nikoli však retroaktivně, tj. se zpětnou platností):

  a) projevem vůle ze strany dotčeného člena zastupitelstva – může se funkce vzdát,

  b) rozhodnutím zastupitelstva obce – může jej z funkce odvolat,

  c) cestou kompromisu – rozhodnutím zastupitelstva obce dočasně či trvale změnit charakter výkonu funkce člena zastupitelstva z formy uvolněné na formu neuvol­něnou (s tomu odpovídajícími návaznostmi, pokud jde o způsob zajištění trvalých úkolů, výši měsíční odměny apod.).

Komentáře jsou uzavřeny.