V Archiv
 • Pokračování seriálu “Cenzura ve Zpravodaji” aneb radnice přitvrzuje.

  Zde si můžete přečíst ukázku komunikace, která se týká již stálého tématu, a to odmítání publikování článku ve zpravodaji (pro přehlednost uvádíme jen “výtah”):

  Nutno zdůraznit, že veškerá komunikace je z toho důvodu, že ani jednou vedení obce neodpovědělo na můj dotaz – “jaké jsou důvody odmítnutí mého článku”. Pokud přece jenom město odpoví, pak jen “váš článek nebyl publikován” (a na to jsem se neptal).
  10.11.2012   – zaslal jsem příspěvek do Zpravodaje (se žádostí o potvrzení přijetí mailu)
  12.11.2012   – odpověď s potvrzením (p.Nevrklová) o přijietí a informací, že Redakční rada zasedá 16.11.
  21.11.2012   – 1.urgence – zaslal jsem dotaz na výsledek jednání Rady o příspěvcích – BEZ ODPOVĚDI
  27.11.2012   – 2.urgence – zaslal jsem žádost o odpověď
  28.11.2012   – odpověď p.Nevrklové – “odpověď vám zašle vedení města”
  7.1.2013     – 3.urgence – zaslal jsem dotaz kdy mohu očekávat odpověď s vysvětlením důvodů nepublikování mého příspěvku
  7.1.2013     – HURÁ! p.Novák odpověděl, že “můj příspěvek nebyl publikován”. Ano správně, v lednu mne informoval, že můj příspěvek v prosinci nevyšel. ALE NA TO JSEM SE NEPTAL.
  8.1.2013     – 4.urgence – žádost o vysvětlení důvodů, proč nebyl publikován můj příspěvek – BEZ ODPOVĚDI
  22.1.2013    – 5.urgence – další žádost o odpověď – BEZ ODPOVĚDI
  17.2.2013    – 6.urgence – další žádost s návrhem, aby odpovídal na dotaz, který byl pložen (= důvody odmítnutí)
  18.2.2013    – odpověď p.Nováka – “na dotaz jsem osobně odpověděl … Ostatně první odpověď jste od redakční rady obdržel již v listopadu 2012.  Proto pokládám komunikaci v této záležitosti za uzavřenou. (mimochodem – odpověď Redakční rady nidky nepřišla).
  18.2.2013    – 7.urgence – návrh na zlepšení komunikace, aby odpovídal p.Novák na dotazy, které byly položeny a ne na jiné, které položeny nebyly

  A teď pozor – PERLIČKA na závěr:
  Dne 20.2. jsem obdržel úřední dopis od p.starosty, že Rada nemá povinnost mi sdělovat, zda bude můj příspěvek publikován či nikoli. ACH JO, NA TO JSEM SE PŘECE NEPTAL.
  Asi se budu muset obrátit na “nejvyššího”, abych konečně dostal odpověď na mou otázku.

  P.S. Chci jen vysvětlení důvodů, proč nebyl publikován můj příspěvek – mé chování někdo nazve otravné, někdo důsledné. Jak ale nazvat chování vedení obce? Opravdu chci tak moc?

Komentáře jsou uzavřeny.