V Archiv
 • Jaký je další postup při schvalování ÚP?

  Pro přehlednost uvádíme další kroky, které budou následovat:

  1. Dnes 7.2.2013 (poslední den k připomínkování) podávájí ČŠ připomínky jako námitku “zástupce veřejnosti”.

  • status “zástupce veřejnosti” má větší možnosti než jsou připomínky od občana (úřad na připomínky “zástupce veřejnosti” musí reagovat, připomínky občana pouze bere na vědomí).
  • k získání statusu “zástupce veřejnosti” bylo třeba 200 podpisů. V krátké době se nám podařilo získat 419 podpisů. Děkujeme všem podepsaným občanům.

  2. Odbor územního plánování spolu se zpracovatelem připomínky vyhodnotí, případně podle nich mohou navrhnout úpravy územního plánu.

  3. Návrh rozhodnutí o námitkách, připomínkách spolu s instrukcemi zpracovateli k úpravě územního plánu se předloží zastupitelstvu naší obce ke schválení. Zastupitelstvo rozhodne a podle jeho rozhodnutí bude zpracován návrh územního plánu.

  4. Ten bude znovu zveřejněn, veřejně projednán a připomínkován (tedy možná ještě jednou námitky zástupce veřejnosti) a ještě jednou bude rozhodovat zastupitelstvo. Po jeho schválení bude vydán nový územní plán formou opatření obecné povahy. Teprve v této fázi si mohou případní nespokojení občané žádat o přezkoumáním plánu.
  5. Poté je možnost se – v případě nesouhlasu s návrhem ÚP – bránit soudní cestou.

Komentáře jsou uzavřeny.