V Archiv
 • Územní plán Šlapanic – aneb úřad nezklamal …

  MÚ informuje na svých stránkách o novém územním plánu – můžete jej shlédnout na http://slapanice.cz/uzemni-plan-slapanice/.

  Že jako vždy to není úplně v pořádku si můžete přečíst z níže uvedeného dopisu zastupitele ČŠ, adresovaný starostovi:

  Vážený pane starosto,

   dovoluji si touto cestou vyslovit politování nad tím, že jako zastupitelka města Šlapanice se dozvídám o tom, že naše obec má zpracován koncept územního plánu až z úřední desky.
  Dosud jsem považovala vtipy na úřady, které vystavují zásadní dokumenty pro veřejnost o letních nebo vánočních prázdninách, za pouhé vtipy. Náš úřad je však očividně zdárně naplňuje: zadání ÚP o letních prázdninách je nyní následováno zveřejněním konceptu územního plánu na úřední desce před Vánocemi (dne 17. 12. 2012), takže opět byla občanům fakticky zkrácena doba k seznámení se s konceptem, protože těžko lze očekávat, že občané se vydají na úřad v době svých dovolených, nemluvě o tom, že náš úřad byl 31. 12. 2012 – první den, kdy mohla veřejnost dle veřejné vyhlášky do dokumentu nahlížet – uzavřen. Nechci se angažovat v žádném zbytečném handrkování, ale snad by si mohli ověřit úředníci, kteří dokument vystavují, zda je úřad vůbec otevřen veřejnosti?
  Za nejvíce politováníhodné považuji, že naše obec se 150 úředníky, třemi uvolněnými zastupiteli a 7 člennou radou není schopna ani jednoho člověka pověřit, aby zastupitelům napsal jednoduché sdělení s tím, že je připraven koncept územního plánu obce. Nemohu uvěřit tomu, že by se mohlo jednat o pouhé opomenutí základní slušnosti vůči zastupitelům, jedná se o další záměrné nedostatečné informování zastupitelů z Vaší strany.
  A velmi Vás prosím, abyste se nenamáhal s odpovědí typu: “nebyl porušen zákon”. Možná nebyl porušen zákon (nechce se mi zkoumat dodržení lhůt vzhledem k uzavření úřadu), v každém případě se však jedná o ignorování elementární slušnosti vůči zastupitelům.

  S pozdravem Michaela Trněná

Komentáře jsou uzavřeny.