• Nový Územní plán I. – Průmyslová zóna CTP

  Klíčovým tématem ÚP je oblast pro průmyslovou zónu. Co tedy radní navrhují?

  • Přes sliby firmy CTP a vedení Šlapanic navrhuje nový územní plán rezervu pro průmysl i v ploše nad tratí směrem k Brněnské. Rezerva pro průmyslovou plochu je zachována v plném rozsahu.
  • Navíc se mění plocha smíšená výrobní, označená v současném ÚP jako SV VIII (špice – Brněnská pole) také na plochu pro průmysl – spolu s realizací rezervy v horní části nad tratí může dojít k tomu, že se uzavře nebo podstatně ztíží přístup Bonagru nebo komukoliv dalšímu k obdělávání celé plochy k zemědělským účelům. Otevře se tak další zástupný důvod pro realizaci průmyslové zóny.

  Nový územní plán plánuje budoucí zábor 26%  (téměř 300ha) ze zemědělského půdního fondu z celkových cca 1450ha katastrálního území Šlapanic a Bedřichovic.

  • Přitom SEA – posouzení vlivů na životní prostředí označuje už zábor cca 210ha půdního fondu za bezprecedntní. Zastavět jednu pětinu katastru s největší pravděpodobností přinese také velký zásah do vodního hospodářství celého území – znamená možné zvýšení hrozby záplav, především při přívalových deštích a také ohrožení spodních vod.
  • Nový územní plán neřeší stávající problémy našeho území se zhoršenou kvalitou ovzduší, naopak navrhuje do území umístit další rozsáhlé zdroje pravděpodobných nových zdrojů znečišťování ovzduší, ať už průmyslových nebo ze související dopravy.

  Připomeňme si některá vyjádření radních:

  p.S.Novák – “Podporuji průmyslovou zónu jen ve zmenšené podobě” (Rovnost 13.10.2010)

  p.Voss (šéf CTP) – “podporuji využití menší ploch CTP na plochu 105ha (ZM 16.6.2010) – nový návrh ÚP navrhuje větší plochu

  A zajímavá informace na závěr – v dopise “Připomínky města Šlapanice ke konceptu ÚP města Brna”:

  p.Klaška uvádí: “… došlo k rozhodnutí zastupitelstva Šlapanic …o zmenšení rozsahu plánované plochy ….na plochu omezenou letištěm … a stávající železnicí …”.  Nový ÚP plánuje stavby i za železnicí.

  Tak nevím pane starosto – změnil jste názor (a nesdělil to občanům) nebo jste tehdy lhal nebo je nový ÚP špatný?

  Téměř 2 500 lidí podepsalo petici proti průmyslové zóně – ale p.starosta zastupuje asi jiné obyvatele Šlapanic.

Komentáře jsou uzavřeny.