V Archiv
 • Co se dělo na 11.jednání Zastupitelstva města – 12.12.2012?

  SATESO a nebezpečný odpad na skládce:

  –   dotaz, zda bylo ukončeno ukládání nebezpečného odpadu na skládku odpadů SATESO, který už od minimálně od léta produkuje nebezpečný čpavek, který také obtěžuje zápachem obyvatele přilehlých ulic.

  • ZÁVĚR: Místostarosta Novák informoval, že byla provedena opatření k odstranění zápachu konzultovaná s odborníky. Druhý den po zasedání ZM byl čpavek cítit opět.
  • OTÁZKA PRO OBČANY – je už problém vyřešen? Jak je možné, že už mnoho měsíců se vozí na skládku nebezpečný odpad, který je tam ze zákona zakázán?

   

  Nebezpečná zastávka na Brněnské:

  –   podnět k přesunu zastávky IDOS na Brněnské – připojili jsme se k podnětu občanů na přesun zastávky – důvodem je nebezpečnost zastávky, chodci vstupují do vozovky, když zastaví autobus, vzniká nepřehledná dopravní situace. Úzký chodník nutí do vozovky vstupovat i děti při cestě do/ze školy (pokud na zastávce čekají nebo vystupují lidé).

  • ZÁVĚR: Dle odpovědi starosty trvá Kordis na umístění zastávky na tomto místě (přitom máme k dispozici stanovisko Kordisu, že je místo zastávky je v rozhodnutí obce) a nechal si zpracovat 6 návrhů, kdy ani jeden není reálný – takže není jak jinak řešit tuto situaci.
  • OTÁZKA PRO OBČANY – je pro starostu důležitější dodržovat pravidla IDOSu nebo bezpečnost procházejících dětí a občanů? Proč nechce starosta řešit rozpor v názorech Kordisu?

   

  Podněty vedení obce a Kontrolnímu výboru:

  –   podnět vedení obce k přezkoumání údajných závad v rekonstruovaném bazénu ZŠ, např. korodující zábradlí, zatečená zeď u recepce, dveře sprch se otvírají tak, že do sprch je vidět z bazénu,aj.

  –   podnět Kontrolnímu výboru k přezkumu – proč byla zastupitelstvu obce předložena odborem územního plánování MěÚ Šlapanice ke schválení změna ÚP na krajinnou zeleň v místě, kde stavební odbor MěÚ Šlapanice povolil komunikaci firmy Vatex/Vareal.

  –   podnět Kontrolnímu výboru k přezkumu skutečnosti, že zástupce naší obce ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) ing. J. Střechovský neinformoval obec o skutečnosti, že byl podepsán Dodatek ke smlouvě mezi SPZŠ a firmou CTP Invest, ve kterém byla za realizaci zóny sjednána vysoká finanční odměna pro sdružení (v řádu desítek milionů korun)

  • ZÁVĚRY – uvidíme kdy a jak město odpoví

  –   podnět ke zveřejňování podkladů zasedání ZM předem na webu současně s programem, aby se občané mohli s podklady seznámit v předstihu. Důvodem podnětu je fakt, že z programu na webu MÚ není většinou poznat co se bude řešit.

  • ZÁVĚR: nebyl přijat, koalice KDU, TOP a ČSSD pro něj nehlasovala
  • zajímavá byla připomínka p.Jáchymiákové, aby „ČŠ uspořádávali setkání s občany, kde jim mohou program prezentovat a naši hodní voliči určitě přijdou“
  • OTÁZKA PRO OBČANY: – proč nechce koalice zveřejňovat podklady s předstihem?

   

  RŮZNÉ:

  –   na dotaz, proč ing. J. Střechovský neinformoval naši obec o podpisu dodatku ke smlouvě mezi SPZŠ (sdružení Průmyslová zóna) a firmou CTP, a tedy možné finanční odměně pro obec,  odpověděl J. Střechovský jedním slovem: “nevím”.

  • ZÁVĚR: zajímavá byla reakce koaličních zastupitelů – toto prohlášení vzbudilo smích
  • OTÁZKA PRO OBČANY – co si mám myslet o zastupitelích, u kterých zamlčení odměny pro město vyvolává smích?

  –          zajímavá byla i reakce starosty na dotaz p.Mrkvici, kterému nevytiskli jeho článek ke strategii ve Zpravodaji – jakou možnost má zastupitel k publikování svého názoru.

  • Odpověď starosty – „Věřím, že jste natolik zkušeným zastupitelem, že si nějakou cestu najdete“

  –          občan z okolí baru Tequilla se dotazoval jak bude řešena jeho stížnost na opakované rušení nočního klidu

  • Odpověď starosty – opakoval stále dokola, že má jen jednu stížnost a nemůže nic dělat

Komentáře jsou uzavřeny.