V Archiv
 • Článek s “politickým podtextem” se nevešel do Zpravodaje – aneb MÚ Šlapanice uspěl v celostátní soutěži

  Další z řady článků, který odmítla Redakční rada publikovat ve Zpravodaji si můžete přečíst aspoň zde:

   

  Třetí místo v celostátní soutěži pro Šlapanice. Za co? Za zneužívání radničního periodika ve Šlapanicích

  Starosta Šlapanic J. Klaška (KDU) a místostarostové P. Horák (TOP09) a S. Novák (ČSSD) získali za zneužívání šlapanického Zpravodaje třetí místo v hodnocení odborné poroty v soutěži o “otevřenost” úřadů, kategorie Svoboda projevu. V hlasování veřejnosti obsadili dokonce 2. místo.
  Soutěž pořádá již 10. rokem nezávislý web pro otevřenost veřejné správy Otevřete.cz. Otevřeností je míněna především „otevřenost – vstřícnost“ samosprávy či úřadu vůči občanům.

  Organizátoři soutěže hodnotí činnost vedení Města Šlapanice v redakční radě Zpravodaje takto: “Periodikum se rozsáhle zneužívá k prezentaci výhradně názorů starosty a místostarosty. Rada města přijala rozhodnutí, zakazující ve Zpravodaji zveřejňovat „články s politickým obsahem. Přitom pravidelně starosta, někdy i místostarosta, publikují rozsáhlé politické články – líčení svých pracovních úspěchů. Redakční radu tvoří starosta, místostarosta, 2 zaměstnanci a předsedkyně komise pro tisk a informace. I když měla redakční rada k dispozici 2 články na stejné, diskutované téma (příprava strategie obce), otiskla jen jeden, a to místostarostův. Oponentní zamítla. Na námitku občana na střet zájmů starosty a místostarostů, kteří členstvím v redakční radě získávají výhodu ovlivňovat informace o své práci, zastupitelstvo vzalo „na vědomí, že starosta ani místostarostové nejsou v případě své účasti v redakční radě ve střetu zájmů“.

  A co na to říká pan starosta Klaška?  ”Za vydávání jsme odpovědní my, proto musíme kontrolovat, aby se do zpravodaje nedostaly nějaké pomluvy nebo lži,” uvádí se v článku Moderního Brna z 20. 9. 2012.

  Za lži, pomluvy nebo nepravdy označuje redakční rada především články, které by mohly narušit mediální obraz členů vedení obce a jejich činnosti. Publikovat články nemohou proto často dokonce ani opoziční zastupitelé, byť si je občané zvolili.

  Ve Šlapanicích však voliči opozičních stran přispívají místo na objektivní informování občanů na reklamu vládnoucích zástupců KDU, TOP09 a ČSSD. Šlapaničtí zástupci těchto stran se tak vysmívají opozičním voličům a naznačují, že jejich názor vyjádřený v demokratických volbách pro ně nemá žádný význam ani váhu. Jejich peníze však rádi využijí.

   Trněná Michaela

Komentáře jsou uzavřeny.