V Archiv
 • Seminář zastupitelů k dani z nemovitosti a dopravní studie

  Dne 10. 9. 2012 se konal seminář zastupitelů na téma dopravní studie, část diskuze byla věnována dani z nemovitostí.

  Zde předkládáme několik postřehů z jednání:

  DORPAVNÍ STUDIE Šlapanice a Bedřichovic

   dopravní studie v současné podobě navrhuje zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti. Některá z navrhovaných opatření mohou být realizována s poměrně malými náklady a tedy rychle, jiné jsou otázkou dlouhodobého plánování. Jednou z možností, na kterou studie např. upozorňuje je možnost většího využívání železniční dopravy k cestě obyvatel do Brna.

   studie se zabývá na podnět občanů mj. dopravní situací na příjezdu k základní škole či kolem dětských hřišť v Bedřichovicích. Pozornost je věnována také přechodům a možnostem parkování.

   

  DAŇ Z NEMOVITOSTI

   koalice se připravuje na zvednutí daně z nemovitostí a k tomuto tématu proběhl seminář za účasti zastupitelů

   jako důvod zvyšování daně se uvádí investiční akce (počínaje školou a KD v Bedřichovicích konče) a opravy obecního majetku. Dále také schodek na popelném (tedy rozdíl v příjmu obce od občanů a platbách firmám likvidujícím odpad).

   postoj zastupitelů ČŠ – “obec momentálně podle našeho názoru nehospodaří se svěřenými prostředky tak dobře, jak by měla a je účelné realizovat nejdříve všechny kroky k šetření a pak teprve uvažovat o zvedání daně”.

   obec by měla v příštím roce navíc získat další peníze díky novému rozpočtovému určení daní (odhadovaný příjem se pohybuje od optimistických 12 milionů (uvádí MF ČR) po 8, 5 milionu (prezentovaný vedoucím FO našeho MÚ).

   obec v posledních 2 letech snížila náklady v řadě položek, což je velmi pozitivní přístup (telekomunikace, energie, odpady, cesťáky, benzín, apod.)

   na druhé straně je ještě řada oblastí, kde lze o úsporách jednat a hledat cesty:

  o zrušení postu jednoho místostarosty

  o příliš vysoké náklady na vysílání informací

  o náklady spojené s veřejnými zakázkami (především zakázky malého rozsahu)

   bohužel koalice zcela odmítá diskusi na některá z těchto témat (např. zrušení pozice místostarosty), kde by bylo možné před zvýšením daně z nemovitosti hledat úspory

  Negativním rysem této diskuse bylo opětovné chování zastupitele a člena Rady města p.Zycháčka, který na tomto fóru neumí věcně argumentovat a prodlužuje diskuse zbytečnými apely a osobními útoky na adresu nezávislých zastupitelů, Vítáme kritiku na naši adresu a věříme, že p.Zycháček se příště vyvaruje obecných útoků a povede diskusi na zákaldě věcných faktů a konkrétních argumentů. Pokud to neumí, velice rádi mu poradíme, jak na to.

  Touto cestou vás zveme na příští jednání ZM – 19.9.2012, kde se bude o dani z nemovitostí rozhodovat.

  Pavel Zmeškal

Komentáře jsou uzavřeny.