V Archiv
 • Informace ze 7.jednání Zastupitelstva města

  S velkým zpožděním a tudíž s omluvou předáváme krátké info a svůj názor na dění na ZM. Samozřejmě vyjímáme pouze část bodů:

  1) post místostarosty nebyl zrušen, pro zrušení místostarosty hlasovali všichni opozičníci, což nestačilo k přijetí návrhu a tak zůstáváme o 1 místostarostu bohatší a město o cca 750 000 ročně (náklady na plat místostarosty) chudší.

  2) Zpráva Kontrolního výboru, která konstatovala, že bylo “marně vynaloženo” 327 000 na projekt protipovodňových opatření, skončila tak, že starosta konstatoval, že KV neměl pravomoc se touto záležitostí zabývat. Dále přečetl zprávu firmy Pyory, která konstatovala, že její vlastní projekt protip.opatření je naprosto v pořádku.  V tomto bodu nechal starosta také odhlasovat, že ZM bere na vědomí, že ani on ani oba místostarostové nejsou ve střetu zájmů, když jsou členy redakční rady Zpravodaje. ZM přitom nebyl předložen jediný dokument, který by toto prokazoval.

  Zajímavá je i skutečnost, že neproběhla žádná debata o tom, zda šlo udělat jinou formu projektu (levnější), ale naopak diskuse se dala vnímat jako cílený útok a tlak starosty na KV. Naproto stejně jako při zprávě k hospodaření školy při březnovém ZM.

  3) ZM odhlasovalo přidělení dotace Ped. fakultě MU ve výši cca 190 000 na provedení analýzy ke strategii rozvoje. Předkladatelem bodu byl místostarosta Novák, který bude také členem řešitelského týmu. Dotace byla schválena, přestože společná komise pro strategii doporučila Radě města konání výběrového řízení na zpracovatele analýzy. Schvalování bylo vrcholem trapnosti, protože starosta i oba místostarostové jsou členy komise pro strategii a jako její členové tudíž odhlasovali výběrové řízení, které následně svým rozhodnutím v Radě a svým hlasováním v zastupitelstvu zrušili. Na náš dotaz, proč nerespektují doporučení komise, na které jsme se přece všichni domluvili a proč jí nejsou materiály předkládány k projednání, odpověděl doc. Novák, že doporučení komise nejsou pro Radu města závazná. Což už všichni samozřejmě dobře víme. Naznačil tak, že Komise pro strategii a zřejmě i všechny ostatní jsou pro Radu města pouze zástěrkou, která jim dělá alibi, když ho potřebují.

  4) Předseda představenstva Bonagra p. Studený prezentoval záměr bioplynové stanice. Dotazů na záměr padlo velmi málo, protest nebo výhrady ze strany občanů nebyl žádný. Občanům, kteří se ozývali kvůli bioplynce, jsme posílali zprávu o tom, že Bonagro na ZM bude s výzvou, aby se zúčastnili. Tato informace byla i na našich stránkách. ZM vzalo zprávu p. Studeného na vědomí.

  Míša Trněná a Pavel Zmeškal

Komentáře jsou uzavřeny.