V Archiv
 • „Naše město je v rozporu se zákonem“, říká soud.

  Žalovaný (Město Šlapanice) se svým výkladem postavil do rozporu s principy zákona, neřídil se zásadou výkladu ve prospěch práv a svobod. dle názoru soudu svým výkladem míří  ke zneužívání možných omezení stanovených v zákoně…“ Tak zní část rozsudku Okresního soudu Brno – venkov.

  Naše město předepsalo neoprávněně své občance úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve výši 590,- Kč. Nyní musí zaplatit soudní výlohy ve výši 10 000,-. Další výdaje minimálně ve stejné výši vznikly na straně města. Zaplatíme je všichni ze svých daní.

   

  Od začátku tohoto sporu (jednalo se o smlouvy mezi Městem a developerem prům. zóny CTP) působilo naše město dojmem, že naprosto nemá v zájmu informovat své občany o tom, co dělá a využilo všechny možnosti – včetně finančních překážek občanům. Navíc vedení obce rozšiřovalo v obci své názory, že občané, kteří požadují od své obce informace, se chovají obstrukčně a mimořádně zatěžují obec.

  Rozhodnutí soudu však nyní prokázalo, že výklad našeho města je v rozporu se zákonem. Soud také výslovně uvedl ve svém rozhodnutí, že chování občanky nebylo obstrukční ani náznakem (viz str. 6 rozsudku).  Navíc soud poukázal na organizační neschopnost naší obce, která si ukládá dokumenty, které přímo potřebuje ke své činnosti, v úřadovně na Opuštěné. A když tyto dokumenty potřebuje, nenechá si je zaslat elektronickou poštou, ale pošle úřednici ze Šlapanic trolejbusem na Opuštěnou. Jako daňoví poplatníci můžeme být asi  rádi, že si úřednice nemusela na tuto cestu vzít taxík.

  Určité pochybnosti vzbuzuje nakonec také postup právního zástupce naší obce, pokud jí umožnil vyrazit k soudu s argumentací zrhuba ve smyslu, že je třeba občanům ukládat poplatky za poskytování informací, aby se z nich nestali kverulanti. Za profesionálnější by se dala považovat právní rada klientovi, aby ze sebe nečinil hlupáka a neutrácel zbytečně veřejné peníze. Je ovšem velmi pravděpodobné, že vedení města na tomto postupu a argumentaci trvalo.

  Na stránkách naší obce si můžete velmi snadno dohledat,  kolik informací naše město poskytlo  – v roce 2009 bylo vyřízeno  20 žádostí o informace, v r. 2010 pak  57 žádostí , 2011 –  35 žádostí  a za rok 2012 zatím 15 žádostí. Naše obec zaměstnává  158 zaměstnanců. Dále mám 7 radních  a kromě zaměstnanců máme 3 uvolněné členy samosprávy: starostu a 2 místostarosty. Počty žádostí jsou vzhledem k těmto číslům směšně nízké.

  Jako občané musíme žádat, aby naše město dodržovalo zákony, poskytovalo občanům informace o své činnosti samozřejmě. A také aby se  přestalo se zbytečně soudit se svými občany o jejich oprávněných požadavcích a věnovalo své úsilí i peníze nás všech  na užitečnější věci.

  Celý rozsudek naleznete zde.

Komentáře jsou uzavřeny.