V Archiv
  • PŘÍKLAD KOLÍNA VARUJE?

    Článek “Zázrak TPCA se nekonal, z Kolína je nejzadluženější město v zemi” přikládáme pro ilustraci toho, že OČEKÁVÁNÍ, která mají města ve vztahu k průmyslovým zónám, SE NEMUSÍ VŽDY NAPLNIT. Jsme si vědomi, že Šlapanice jsou v jiné situaci, nechceme tady srovnávat finanční situaci, ale příklad Kolína je varováním, že PŘED REALIZACÍ TAKOVÝCH PROJEKTŮ, které zásadně a na dlouhou dobu ovlivní a změní tvář obce (je jedno zda města či vesnice), je nutné důkladně ZVAŽOVAT a PROVĚŘOVAT i všechny možné ZÁPORY a RIZIKA a tyto záměry PŘEDEM PROJEDNAT S OBYVATELI OBCE, nejen v úzkém kruhu radnice a zainteresovaných osob či majitelů pozemků. Předem vyzdvihované a zdůrazňované přínosy mohou být časem převáženy nevýhodami a ne všechny sliby musí být splněny – v Kolíně dnes například vadí zvýšená doprava a kriminalita…

    http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54356620-zazrak-tpca-se-nekonal-z-kolina-je-nejzadluzenejsi-mesto-v-zemi

Komentáře jsou uzavřeny.