V Archiv
 • PŘÁTELSTVÍ II. – NEMŮŽEME KONSTRUKTIVNĚ PŘITAKÁVAT

  Nejsme přátelé radniční koalice. Ani nemůžeme být, protože máme na řadu věcí zásadně odlišné názory. Slova o přátelství by z našich úst byla pokrytectvím, z úst radnice je to ironie.

  Od opozice se očekává kritika moci, opozice funguje jako kontrola moci. V demokracii politika, zejména komunální, většinou není bojem mezi dobrem a zlem, je to jen střetávání nestejných názorů na chod společnosti, názorů, které se občas prostřídají v řízení radnice. Současná koalice na šlapanické radnici se však zřejmě pasovala do role zastánců a ochránců „dobra“ a své politické soupeře proto vnímá jako válečné nepřátele.

  Dokazuje to její rétorika, v níž každý nesouhlasný názor obrací v útok proti sobě a ironicky označuje své politické soupeře za přátele v uvozovkách. Dává tím jasně najevo, že odlišné názory považuje za škodlivé a v zastupitelstvu by měli sedět jen její poslušní přitakávači. Stvrzuje to také činy, například odvoláním zastupitelky ČŠ z kontrolního výboru a doplněním takto uvolněného místa člověkem z řad koalice, nikoli opozice (když už ne z ČŠ).

  Budování kvalitní občanské společnosti ale vyžaduje vstřícný postoj a vzájemný respekt politických rolí, jak opozice, tak i koalice – kéž tedy radnice najde vnitřní sílu ke změně svého myšlení a slovníku, aby břemeno skutečně konstruktivního přístupu v naší obci nemusela nést jen opozice.

  P.S. Ukázka dosud rozdílného výkladu pojmů:

  Říká opozice :                                          Říká radnice:

  opozice                                                      „přítel“

  poukázat na chybu                               skandalizovat

  zveřejnit                                                   zdržovat úředníky

  cenzura                                                     zodpovědnost

  chyba úřadu                                          poctivá práce

  být konstruktivní                                se vším souhlasit

  občanské sdružení                             neštěstí pro obec

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.