V Archiv
 • Konstruktivní opozice

  Vzhledem k tomu, že jsme neustále koalicí vyzýváni, abychom se chovali konstruktivně, dovolili jsme si sjednat schůzku s Radou Města dne 11.1.2012 na toto téma.

  Na této schůzce jsme se snažili dozvědět, jakou má koalice KONKRÉTNÍ představu o tom jak by měla fungovat ona konstruktivní opozice, ke které nás vyzvali. Na schůzce samé jsme se žádné konkrétní představy nedočkali a tak jsme všem 12-ti zastupitelům koalice (KDU-ČSSD-TO09-SNK Zdravého rozumu) poslali naši představu o fungování vztahu koalice–opozice, kterou se snažíme dlouhodobě prosazovat. Po týdnu nám přišla pouze jedna odpověď a to velmi bezobsažná.

  Tady jsou naše přání, která jsme formulovali pro představitele koalice


  Představy o konstruktivním přístupu koalice a opozice z pohledu SNK Čisté Šlapanice.

  oblast respektování výsledků voleb

  předseda KONTROLNÍHO VÝBORU z řad nejsilnějšího subjektu opozice

  zastoupení všech volebních subjektů zastupitelstva v KONTROLNÍM VÝBORU a FINANČNÍM VÝBORU

  zastoupení všech volebních subjektů zastupitelstva ve všech komisích (dle přání subjektů)

   

  oblast samosprávy

  dodržování zákonných lhůt na odpovědi tazatelům či předkladatelům návrhů

  jmenovité hlasování na  zastupitelstvu města   a na radě města při rozhodování o majetku města

  příprava zavedení elektronických aukcí

  oblast informování veřejnosti

  nezkracovat diskuzi zastupitelů a občanů na zastupitelstvu města, nebo vyšší četnost zastupitelstva města

  začátek veřejného zastupitelstva města v 18:00

  zahájení jednání se zapojením všech volebních subjektů zastupitelstva o změně pravidel řízení sdělovacích medií obce, tzv. publikování na základě “žurnalistické etiky”

  pro začátek alespoň:

  a) zrušení zákazu publikování článků “s politickým obsahem” – zavedení možnosti publikovat NÁZORY, podobně jako jsou v renomovaných novinách tzv. OP-ED články (opposite-editorial), tedy s názorem opačným, než zastává redakce

  b) možnost zastoupení všech volebních subjektů v redakční radě Zpravodaje

  c) možnost opozičních subjektů vyjádřit se k textům ve Zpravodaji, které se jich týkají (možnost komentovat články ve Zpravodaji podobně jako vedení města v témže čísle)

Komentáře jsou uzavřeny.