V Archiv
 • CO OBČAN NEVIDÍ…TO NA INFOKANÁLU VYSÍLAT NEBUDEME…NEBO BUDEME? (komentář k jednání zastupitelstva)

  Je zajímavé sedět v kinosále, pozorovat jednání zastupitelstva a přitom nebýt přímo „v palbě reflektorů“. Můžete pozorovat „své“ zastupitele, jak vás zastupují, „ty druhé“, jak zastupují třeba vašeho souseda, prostě zastupitele při práci, když řeší záležitosti nás všech. 

  O podobný zprostředkovaný „zážitek“, který hraje významnou roli jednou za 4 roky při rozhodování koho volit na další období, byli občané Šlapanic ochuzeni rozhodnutím rady města
  nevysílat záznamy z jednání zastupitelstev prostřednictvím televizního Infokanálu. O navrácení se k vysílání jednání zastupitelstva na Infokanálu se zastupitelé za Čisté
  Šlapanice svými návrhy opakovaně pokoušejí, naposledy na 6. zasedání ZM. Je zajímavé,že to, co rada města rázně zrušila, není zastupitelstvo (mimochodem orgán nadřízený radě
  města) schopno jednoduše uvést zpět v život. Dobrou zprávou je, že všechny subjekty v zastupitelstvu deklarovaly vůli jednání ZM vysílat a návrh Čistých Šlapanic nebyl „smeten ze
  stolu“, nýbrž „jen“ vrácen k dopracování. Je škoda, že již 6. zasedání ZM nemohlo shlédnout více voličů. Celé jednání působilo dojmem, že ZASTUPITELSTVO Šlapanic sedící v kinosále JE za své skutky ZODPOVĚDNO STAROSTOVI. Alespoň jeho vyjádření v tom smyslu, že se mu nelíbí, když ho zastupitelstvo úkoluje, svádějí k úvahám tímto směrem. Přitom podle zákona je nejvyšším orgánem obce zastupitelstvo, nikoli starosta! Ten své pověsti zdatného politika (viz jiný článek na této vývěsce) nezůstal nic dlužen, zejména když směrem k zastupitelce Čistých Šlapanic (která si „dovolila“ nechat přezkoumat nesrovnalosti v datování veřejné vyhlášky města a svůj názor vzhledem k cenzuře ve Zpravodaji vyjádřila v deníku Rovnost) dramaticky vyčítavě pohoršeným hlasem citoval očistný verdikt Krajského úřadu JMK, přičemž vynechal pasáž o důrazném upozornění na matoucí postup šlapanické radnice. V této souvislosti je pikantní, že se ze strany koaličních zastupitelů ozývaly hlasy o neetickém a nemorálním chování naší zastupitelky, která v té chvíli ještě neměla závěry KrU JMK vůbec k dispozici!
  Ve svém „inkvizičním“ tlaku starosta našel spojence zejména v p. Zycháčkovi, s jehož přičiněním se koalice dovolávala omluvy od zastupitelky ČŠ za její kritický postoj a následně ji
  odvolala z kontrolního výboru. Legračně nyní znějí slova pana starosty z prvního jednání tohoto zastupitelstva po volbách, kdy projevil obavy, aby se z kontrolního výboru nestala inkvizice pro radu města. JAKÉ Z TOHO PLYNE PONAUČENÍ? TAKOVÉ, ŽE KAŽDÁ SITUACE SE DÁ POSUZOVAT A HODNOTIT Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU. A PROTO VYSÍLAT, VYSÍLAT, VYSÍLAT!

  Každý se na jednání zastupitelstva nemůže dostavit osobně. Nechť má každý volič možnost udělat si obrázek o práci zastupitelů sám.

Komentáře jsou uzavřeny.